Systemy Advanced Planning and Scheduling (APS)

Źródło: proALPHA

 

Nowoczesnej produkcji nie można dziś prowadzić bez wsparcia ze strony zaawansowanych systemów informatycznych np. takich jak APS (Advanced Planning and Scheduling), czyli rozwinięcia systemu ERP (Enterprise Resource Planning) – informatycznych systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

 

Koncepcja systemu APS powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 90. minionego wieku i nadal jest rozwijana, choć nie brakuje głosów, że jest już dziś przestarzała. Są to systemy, których zadaniem jest wsparcie procesu zarządzania produkcją polegające na optymalnym przydzielaniu surowców i mocy produkcyjnych. Zwraca się uwagę, że system sprawdza się w środowiskach, w których prostsze metody planowania nieefektywnie rozwiązują skomplikowane kompromisy między konkurencyjnymi priorytetami związanymi z planowaniem produkcji i powiązaniem wielu wpływających na nią elementów.

Warto też wspomnieć o innych rozwijanych obecnie systemach takich jak Manufacturing Execution System (MES), czyli systemach realizacji produkcji. Systemy klasy MES pozwalają na sprawne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i przekazywanie ich do biznesowych centrów decyzyjnych. Natomiast systemy klasy PLM (Product Lifecycle Management) koncentrują się na zarządzaniu cyklem życia produktu od chwili jego powstania, przez projektowanie i produkcję, po obsługę oraz ich utylizację po wykorzystaniu. System taki integruje ludzi, dane, procesy oraz systemy biznesowe.

 

Autor: Bohdan Szafrański

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2018_04_48_51_APS
Authors

Related posts

Góra
English