przemysł wydobywczy

FAMUR dostarczy nowe przenośniki dla PGG

FAMUR dostarczy nowe przenośniki dla PGG

  Grupa FAMUR została wybrana w drodze przetargu przez PGG SA na dostawcę nowych przenośników zgrzebłowych w latach 2019–2020. Wykonane w FAMUR przenośniki trafią do KWK ROW w Rybniku, należącej do Grupy PGG. Umowa dotycząca realizacji tego kontraktu została podpisana 26 lutego 2019 roku. Jej wartość to blisko 76 milionów złotych. Podpisana przez FAMUR SA umowa przewiduje wykonanie dla

Nowa kopalnia Bzie-Dębina – wydzielona ze struktur Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

  Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o wydzieleniu ze struktur Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie nowej kopalni, noszącej nazwę – od nazwy złoża węgla – Bzie-Dębina. Decyzję zarządu zaakceptowała pod koniec stycznia rada nadzorcza spółki. Zapowiadana od kilku miesięcy decyzja zarządu ma pomóc w zintensyfikowaniu robót górniczych w tym rejonie, a co za tym idzie, szybciej

Nowe wiercenia w Wielkopolsce i na Podkarpaciu

  PGNiG rozpoczęło wiercenie otworu eksploatacyjnego Brońsko-30 w woj. wielkopolskim i otworu poszukiwawczego Korczowa-1 w woj. podkarpackim.  Otwór eksploatacyjny Brońsko-30 położony jest w miejscowości Czacz, w gminie Śmigiel, w powiecie kościańskim, w woj. wielkopolskim (koncesja Brońsko). Planowana głębokość odwiertu to 2205 m. Celem jego wykonania jest zwiększenie produkcji ze złoża Brońsko. Odwiert poszukiwawczy Korczowa-1, o

PGNiG wierci kolejne otwory eksploatacyjne na Podkarpaciu

  Trwają prace na największym złożu gazu ziemnego w Polsce. Nowe odwierty zlokalizowane są w miejscowościach Pikulice i Łuczyce – na południowych obrzeżach miasta Przemyśl, od którego swoją nazwę wzięło złoże. Otwory kierunkowe – Przemyśl-303K w Pikulicach i Przemyśl-299K w Łuczycach – sięgną głębokości około 2750 m. Prace wiertnicze potrwają w obu przypadkach ponad miesiąc.

Nowe przenośniki z Jastrzębskich Zakładów Remontowych

  W Jastrzębskich Zakładach Remontowych (spółka należąca do grupy kapitałowej JSW) powstał nowy Dział Konstruowania Przenośników, w którym od początku listopada pracuje zespół 5 konstruktorów z dużym doświadczeniem w zakresie konstrukcji urządzeń odstawy urobku. Konstruktorzy mają do dyspozycji oprogramowanie SOLIDWORKS do projektowania 3D, stanowiące standard przy tego typu pracach, oraz jasno określone najbliższe cele. –

ORLEN Upstream oraz PGNiG kontynuują pracę wiertnicze na złożu Miłosław E

  ORLEN Upstream oraz PGNiG wykonają kolejny odwiert w złożu gazu ziemnego Miłosław E.  To już drugi wspólny otwór na tym obszarze. Realizacja prac umożliwi efektywniejsze wydobycie udokumentowanych zasobów gazu. Nowy otwór, Miłosław-6H został zaprojektowany jako odwiert z odcinkiem horyzontalnym (poziomym) poprowadzonym w utworach czerwonego spągowca, co powinno zapewnić o wiele większe przepływy gazu. Jego

Nowe złoże gazu ORLENU oraz PGNiG

​   PKN ORLEN oraz PGNiG odkryły nowe złoże gazu w Wielkopolsce.  Wyniki testu produkcyjnego potwierdzają bardzo dobrą wydajność odwiertu.  Możliwości produkcyjne złoża oszacowano na 50 mln m³ gazu rocznie. Złoże położone jest na terenie wspólnego obszaru projektowego Płotki w Wielkopolsce na koncesji Śrem-Jarocin. Zostało ono odkryte odwiertem Chwalęcin-1K, którego głębokość końcowa osiągnęła 3050 m

Podkarpacie wciąż bogate w gaz ziemny. PGNiG ma kolejne odkrycie

  Nowo odkryte złoże gazu zlokalizowane jest na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów. Wstępne analizy wskazują zdolności wydobywcze na poziomie 20 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA odkryło nowe wielohoryzontowe złoże gazu ziemnego na głębokości 700 m. Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze prowadzone są w gminie Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Otwór poszukiwawczy Nowe Sioło-1 jest obecnie

ABB zwiększy niezawodność i dostępność systemu wyciągowego w kopalni KGHM

  ABB zmodernizuje maszynę wyciągową szybu L-II ZACH w Zakładach Górniczych „Lubin” – najstarszej kopalni w polskim Zagłębiu Miedziowym. Dzięki kompleksowej realizacji kopalnia podniesie poziom bezpieczeństwa, a także niezawodności i dyspozycyjności maszyny, obniżając koszty cyklu pracy. Maszyna wyciągowa jest kluczowym elementem wyciągu szybowego. Służy do transportu urobku więc jej awaria może wiązać się ze stratami

PGNiG zwiększy wydobycie ropy dzięki nowatorskiemu projektowi zatłaczania gazu

  ABB zrealizowała pierwszy w Polsce projekt zatłaczania gazu nadmiarowego w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”, należącej do PGNiG S.A. Instalacja docelowo ma zwiększyć wydobycie ropy naftowej o 10 proc. dziennie, tj. równowartość 100 ton. Łączna wartość kontraktu przekroczyła 16 mln zł. Największe w kraju złoże gazu ziemnego i ropy naftowej Barnówko-Mostno-Buszewo pozwala

Góra
English