przemysł zbrojeniowy

Kolejne karabinki GROT dla żołnierzy Wojska Polskiego

Kolejne karabinki GROT dla żołnierzy Wojska Polskiego

  Już dla około 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego polski karabinek GROT był „pierwszą bronią”, na której budowali oni swoje nawyki w posługiwaniu się bronią. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej jako gestor Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej, na bazie sprawdzonej konstrukcji karabinka GROT zamierza w dalszym ciągu rozwijać ten system. W środę, 8 lipca br. w Fabryce

Autonomiczne i uzbrojone pojazdy wkraczają na pola walki. Będą patrolować granice na lądzie, morzu i w powietrzu

  Maszyny coraz częściej zastępują zawodowych żołnierzy na polu walki. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii autonomicznych roboty wojskowe nowej generacji nie tylko pozwalają wykonywać część niebezpiecznych zadań zdalnie, ale w niektórych sytuacjach mogą także podejmować samodzielne decyzje na podstawie danych zebranych z inteligentnych czujników. Roboty będą wykorzystywane m.in. w procesach rozpoznania, transportu czy wsparcia ogniowego. – Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia

WZE wyposaża centrum serwisowania rakiet NSM

  Projekt Centrum Produkcyjno-Serwisowego Pocisków Rakietowych NSM w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce sukcesywnie zbliża się ku finalizacji. Inwestycja jest powiązana z projektem offsetowym realizowanym w WZE w ramach pozyskania przez Siły Zbrojne RP Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego. Budowa zespołu budynków rozpoczęła się z początkiem czerwca 2019 r. i zakończyła w lutym 2020 r. Już

Hełmy z Maskpolu dla Wojska Polskiego

  Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło zamówienie na hełmy kompozytowe, produkowane przez PSO Maskpol S.A. Umowa obejmuje dostawę 50 tys. hełmów w latach 2020-2023 i jej wartość wynosi 93,5 mln zł. Hełm kompozytowy HP-05 jest najnowszym produktem tego typu w ofercie spółki Maskpol, opracowanym na potrzeby wojska, policji oraz innych formacji mundurowych. Dzięki wysokiemu podcięciu pozwala

Holownik h-3 Leszko dla Marynarki Wojennej zwodowany

  W stoczni Remontowa Shipbuilding SA należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding uroczyście ochrzczono i zwodowano piąty z serii sześciu holowników H-3 Leszko. To kolejna jednostka budowana dla Marynarki Wojennej na mocy kontraktu podpisanego z Inspektoratem Uzbrojenia w czerwcu 2017 roku. W uroczystości wzięli udział m.in. dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dowódca Dywizjonu

UWSR na poligonie w Ustce

  Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, Konsorcjum spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej z sukcesem przeprowadziło strzelanie testowe demonstratora technologii Układów Wykonawczych Sterowania Rakiet (UWSR). Finansowany przez NCBiR projekt ma na celu dalszy rozwój kompetencji krajowego przemysłu i ośrodków badawczo-rozwojowych w zakresie technologii rakietowych krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. W ostatnim tygodniu maja, na

Pierwsze Leopardy 2PL odebrane

  Konsorcjum PGZ realizujące zawartą z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na modernizację czołgów Leopard 2A4 formalnie zakończyło proces odbioru pierwszych dwóch czołgów w standardzie 2PL. Prace zmierzające do odbioru kolejnych trzech pojazdów mają zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. Formalny odbiór pojazdów to ważny etap w programie, umożliwiający rozpoczęcie dostawy kolejnych partii  zmodernizowanych Leopardów 2PL. W

Wiosenne zgrupowanie poligonowe PSR-A PILICA

  Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, od 30 marca 2020 r. realizowano badania zakładowe (wstępne) prototypu Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego (PSR-A) PILICA. Ich celem było potwierdzenie gotowości do rozpoczęcia badań zdawczo-odbiorczych przed pierwszą dostawą systemu do Sił Zbrojnych RP. Tegoroczne zgrupowanie poligonowe to ostatni etap weryfikacyjny, polegający na sprawdzeniu wszystkich wymaganych funkcjonalności i współpracy docelowego ukompletowania systemu na poligonie przed wejściem PSR-A PILICA

PIT-RADWAR podpisał umowę na dostawę interrogatorów krótkiego zasięgu IKZ-P

  12 marca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-RADWAR S.A. na dostawę do 124 kpl. IKZ-P, w tym 64 kpl. jako zamówienie podstawowe oraz 60 kpl. jako zamówienie realizowane w ramach prawa opcji. Interrogator IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA jest prze­zna­czony do współ­pracy ze sta­cjami radio­lo­ka­cyj­nymi krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu lub do pracy auto­no­micz­nej jako ostatni ele­ment pro­wa­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji przed uży­ciem uzbro­je­nia. Pracuje

Polska Grupa Zbrojeniowa i Raytheon wzmacniają współpracę

  Spółki z Grupy PGZ: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów podpisały umowy z firmą Raytheon (NYSE:RTN). Współpraca przewiduje dostawę usług i materiałów niezbędnych do budowy polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”, opartego na systemie Patriot™. Umowa z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej dotyczy zaprojektowania wyposażenia i integracji specjalistycznych kontenerów do obsługi systemu „Wisła”. Zakłady Mechaniczne Tarnów

Góra
English