energetyka

Volkswagen Poznań oraz wszystkie zakłady produkcyjne koncernu Volkswagen w Polsce zasilane zieloną energią

Volkswagen Poznań oraz wszystkie zakłady produkcyjne koncernu Volkswagen w Polsce zasilane zieloną energią

  Volkswagen Poznań oraz wszystkie zakłady produkcyjne oraz spółki Grupy Volkswagen w Polsce zasilane są wyłącznie energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Sprzedawcą zielonej energii jest Polenergia Obrót S.A. W ramach umowy zawartej ze spółką obrotu, popłynie ona do zakładów produkcyjnych największego producenta samochodów w Polsce – Volkswagen Poznań oraz do największego dystrybutora nowych samochodów

Elektrownia PGE GiEK w Opolu spełni wymogi konkluzji BAT w zakresie emisji pyłów

  Prace modernizacyjne realizowane są w ramach zawartego w 2018 r. kontraktu „Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie pożyczek. Zgodnie z planem modernizacja obejmuje wymianę elektrofiltrów, instalacji odprowadzania

Polska może stać się liderem w produkcji i wykorzystaniu wodoru w regionie

  Dobiegają końca konsultacje publiczne strategii wodorowej przedstawionej w styczniu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument wskazuje sześć celów, związanych m.in. z produkcją i wykorzystaniem wodoru w różnych dziedzinach gospodarki, np. transporcie, do realizacji przed 2030 rokiem. Zakłada także przygotowanie ram prawnych dla całego sektora. Ekspert firmy Esperis ocenia, że to projekt pod wieloma względami ambitny, zwłaszcza na tle państw regionu, ale

Enea Operator testuje autorski system lokalizacji i identyfikacji awarii zainstalowany w samochodzie elektrycznym

  Enea Operator realizuje autorski projekt pilotażowy systemu, który lokalizuje awarie oraz identyfikuje i wyznacza miejsce lokalizacji linii kablowych niskiego napięcia (nn). Nowy system ma za zadanie ułatwić pracę brygad w terenie oraz zoptymalizować koszty nowej aparatury. W trosce o środowisko, projekt zakłada wykorzystanie samochodów z napędem elektrycznym. Pilotażowy program realizowany jest w szczecińskim oddziale

Innowacje napędzają Zielony Zwrot. Pięć pomysłów na innowacje w energetyce

  Innowacyjne sposoby wychwytywania związku siarki i dwutlenku węgla – między innymi te rozwiązania opatentował TAURON w 2020 roku. W sumie Grupa w ubiegłym roku uzyskała pięć patentów na nowe rozwiązania oraz prawo ochronne na jeden wzór użytkowy. Istotne innowacyjne rozwiązania już stosowane w Grupie zostały zgłoszone w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Pierwsze z nich dotyczy wytwarzania i wykorzystania sorbentów usuwających związki siarki w procesie

Innowacyjny system przewidzi awarię i utrzyma ciągłość produkcji

  TAURON prowadzi w elektrowni Łagisza projekt badawczo-rozwojowy OPTI AI UNIT. Opracowywany system posłuży do przewidywania wystąpienia awarii, ale też zarekomenduje rozwiązania, które zagwarantują utrzymanie ciągłości wytwarzania energii. – Tworzony model pozwoli na dynamiczne zarządzanie procesem produkcji energii elektrycznej, co bezpośrednio pozytywnie przełoży się na dyspozycyjność i niezawodność – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. – System

Najdłuższa linia 400 kV na Dolnym Śląsku gotowa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda złotych. Dzięki połączeniu dwóch odcinków nowobudowanych linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna i Czarna  – Pasikurowice  powstała najdłuższa linia elektroenergetyczna w regionie. Zastąpi ona wysłużone

Ceny prądu wzrosną przez opłatę mocową! Czym jest i jak zapobiec podwyżkom?

  Od  stycznia 2021 roku rachunki za elektryczność są obciążone dodatkową kwotą, tzw. opłatą mocową. Konieczność ponoszenia wyższych opłat, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i zmagań z pandemią, to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców. Jak podaje Gazeta Wyborcza, w ciągu najbliższego roku z jej tytułu do budżetu państwa wpłynie 5,6 mld złotych, a aż 80%

Boom na farmy słoneczne i wiatrowe wciąż przed nami

  W 2020 r. w Europie po raz drugi w historii wiatr i słońce przyczyniły się do wytworzenia większej ilości energii elektrycznej niż węgiel (20% w porównaniu z 13%). Tymczasem w tym kontekście Polska nadal ma sporo do nadrobienia na tle innych krajów: OZE stanowią jedynie 17% rynku energetycznego, zaś paliwa kopalne – aż 83%.

Góra
English