przemysł chemiczny

PKN ORLEN inwestuje w płocką rafinerię

PKN ORLEN inwestuje w płocką rafinerię

  PKN ORLEN wybuduje instalację Visbreakingu w formule „pod klucz”. Umożliwi ona zwiększenie uzysków wysokomarżowych w całej rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Koszt inwestycji wyniesie ok. 1 mld zł. – Jesteśmy globalną marką, która optymalizuje produkcję we wszystkich swoich rafineriach, także poza granicami kraju, wzmacniając tym samym pozycję na międzynarodowym rynku. Teraz wchodzimy w kolejny,

Coraz bliżej rozbudowy kompleksu olefin w Płocku

  Realizowany przez PKN ORLEN Program Rozwoju Petrochemii wchodzi w kolejny etap. W ramach rozbudowy kompleksu olefin w Płocku podpisana została umowa na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem w formule PMC+ (Project Management Contractor). Pozwoli to optymalnie przygotować się do realizacji inwestycji i wykonać ją zgodnie z planowanym budżetem oraz harmonogramem. – Wykonaliśmy kolejny

Więcej puławskiego dwutlenku węgla dla przemysłu spożywczego

  Grupa Azoty PUŁAWY rozbudowuje ofertę dwutlenku węgla sprzedawanego pod marką ONECON. Wykorzystywany przez przemysł spożywczy gaz powstaje dzięki zagospodarowywaniu nadwyżek pochodzących z przerobu gazu ziemnego. Dzięki zakończonej inwestycji o wartości 35,3 mln zł produkcja technicznego dwutlenku węgla została zwiększona o 150 t/dobę do 370 ton/dobę. Przemysł spożywczy wykorzystuje dwutlenek węgla przede wszystkim w napojach.

Kędzierzyńskie zakłady będą miały własne Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR II)

  W Grupie Azoty ZAK S.A. powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe, wspierające innowacje w segmencie OXO i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Kędzierzyńska spółka Grupy Azoty uzyskała zgody korporacyjne niezbędne do realizacji strategicznej inwestycji. Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR II) to kolejny, naturalny krok w kierunku rozbudowy zakładowej infrastruktury badawczej, wzmocnienia potencjału kadry w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz zabezpieczenia własności

Kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach podpisany

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A., Polimex Energetyka Sp. z o.o. i SBB ENERGY S.A. podpisali 25 września 2019 r. kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,16 mld zł netto. Inwestycję podjęto w celu zapewnienia Grupie Azoty PUŁAWY ciągłości dostaw energii cieplnej

Uroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej w NITROERG

  Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu nowej linii do produkcji uszlachetniacza oleju napędowego – azotanu 2-etylohexylowego (w skrócie 2-EHN), sprzedawanego przez NITROERG S.A. pod nazwą NITROCET 50. To jedyna tego rodzaju instalacja w Polsce i jedna z zaledwie kilku na świecie, gdzie wytwarzany jest ten produkt. Nowa, warta 77 mln złotych inwestycja znacząco

Proekologiczne inwestycje Grupy ORLEN

  ORLEN Południe spółka z Grupy ORLEN przekształca się w biorafinerię. W zakładzie w Trzebini wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego, przyjaznego środowisku glikolu propylenowego. Spółka podpisała też umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji

ANWIL zawarł umowę na budowę infrastruktury pomocniczej instalacji produkcji nawozów

  Włocławska spółka z Grupy ORLEN – w związku z prowadzoną inwestycją nawozową, zawarła dziś umowę na budowę infrastruktury pomocniczej. Celem projektu jest zwiększenie w 2022 roku zdolności produkcyjnych ANWILU w tym obszarze o 50 proc. oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów. Jednym z  naszych strategicznych celów jest  rozbudowa  kompetencji Grupy ORLEN w

PGNiG – Synthos: największa w Polsce umowa na sprzedaż LNG

  PGNiG Obrót Detaliczny do końca 2021 roku dostarczy blisko 8 200 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do zakładów chemicznych Synthos w Oświęcimiu. To największy tego typu kontrakt Spółki w Polsce, który zakłada równocześnie możliwość zwiększenia wolumenu dostaw o 30 proc. w trakcie współpracy. – Nasi partnerzy potwierdzają, że dla podmiotów przemysłowych działających na terenie Polski, PGNiG

PKN ORLEN rozwija infrastrukturę badawczą

We Włocławku powstanie pierwsza w historii PKN ORLEN pilotażowa instalacja umożliwiająca prowadzenie badań w realnych warunkach przemysłowych. Będą w niej testowane katalizatory uwodornienia, czyli substancje przyspieszające reakcje chemiczne z wykorzystaniem wodoru. Optymalny dobór katalizatorów zwiększy efektywność procesów produkcyjnych, ich bezpieczeństwo i wpłynie korzystnie na wyniki finansowe. Nowa konstrukcja będzie sprzężona z instalacją produkcyjną kwasu tereftalowego

Góra
English