przemysł chemiczny

Pilotażowa instalacja łączy OZE i CO2

Pilotażowa instalacja łączy OZE i CO2

  TAURON podejmuje kompleksowe działania, by sprostać wymogom zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się projekty badawczo-rozwojowe mające na celu ograniczenie emisyjności. Największa inwestycja Grupy, blok o mocy 910 MW w Jaworznie, budowany jest przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Starsze jednostki, których dalsza eksploatacja ma uzasadnienie ekonomiczne, są sukcesywnie

Będą inwestycje we włocławskim ANWILU

  PKN ORLEN planuje, zgodnie z obowiązującą strategią, zainwestować około 1 mld zł w rozbudowę zdolności produkcyjnych instalacji do wytwarzania nawozów we włocławskim ANWILU.  Dodatkowo  rozważa wzmocnienie kapitału swoich strategicznych aktywów petrochemicznych poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji PCW. – ANWIL to jedna z najważniejszych firm w Grupie ORLEN. Stawiamy na jej dalszy rozwój i nie

Proekologiczne inwestycje w ORLEN Południe

  PKN ORLEN  stawia na rozwój aktywów produkcyjnych w południowej Polsce. Stąd decyzja o budowie instalacji glikolu propylenowego, która umożliwi dalsze wykorzystanie produkowanej gliceryny. Glikol to produkt powszechnie wykorzystywany m.in. w kosmetyce. Zdolności produkcyjne planowanej instalacji wyniosą ok. 30 tys. ton rocznie. Oznacza to, że produkcja w trzebińskiej rafinerii będzie mogła pokryć aż 75% zapotrzebowania

Z laboratorium na instalacje – sukces prac na nową technologią

  PKN ORLEN we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej z  sukcesem przeprowadził pełnoskalową próbę  procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi. Test miał miejsce na jednej z instalacji rafineryjnych będących istotną częścią produkcji olejów napędowych.  Próbę przeprowadzono w ramach realizacji projektu w zakresie Badań i Rozwoju, który otrzymał w ubiegłym roku dofinansowanie z

Polwax: ostatnie przygotowania do montażu kluczowych urządzeń instalacji odolejania

  Do połowy września zostaną zamontowane filtry i skrobaki. To kluczowe elementy powstającej w Czechowicach-Dziedzicach instalacji. Kolejne transporty będą się pojawiać regularnie, co 2–3 tygodnie. Instalacja „Future” zgodnie z harmonogramem powinna zostać uruchomiona pod koniec 2019 roku. Po jej uruchomieniu spółka będzie dysponować jedną z najnowocześniejszych instalacji chemicznych w Europie. – Mamy wytyczone i zabezpieczone

Za pośrednictwem terminalu w Świnoujściu poddano regazyfikacji już ponad 7 mln m3 gazu skroplonego

  Dla spółki Polskie LNG, będącej właścicielem i operatorem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, wrzesień rozpoczął się pracowicie. Firma przystąpiła do Organizacji Portów Bałtyckich, do gazoportu wpłynęła 40. dostawa LNG, a ponadto w ostatnich dniach załadowano skroplonym gazem ziemnym 3000. autocysternę. Ruch w ramach Terminalu z roku na rok rośnie, a w

Trzeci kwartał 2018 r. przyniósł trzeci okrągły tonaż w ANWILU

  Włocławska spółka z Grupy ORLEN w środę, 5 września wytworzyła 15-milonową tonę amoniaku niezbędnego do produkcji saletry amonowej i saletrzaku, kwasu azotowego oraz wody amoniakalnej należących do nawozowej, drugiej obok tworzyw sztucznych, części jej portfela produktowego. Rok 2018 jest dla ANWILU szczególny, ponieważ, jak do tej pory, w każdym kwartale firma osiąga okrągłe tonaże

Milionowe inwestycje Grupy Azoty. Jesienią ruszy nowe centrum badawcze w Tarnowie

  Do końca tego roku nakłady inwestycyjne Grupy Azoty sięgną w sumie 1,6 mld zł – z czego blisko 445 mln zł zostało już wydane w pierwszym półroczu tego roku. Wydatki w przyszłym roku mają ukształtować się na takim samym poziomie. Największa część środków w tym roku trafi do Puław, na terenie puławskich zakładów azotowych Grupa realizuje szereg inwestycji, w tym

Nowa linia produkcyjna w ERG już produkuje

  Spółka ERG uruchomiła swoją nową linię produkcyjną o wartości 4,5 mln złotych, której zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu moce produkcyjne  firmy wzrosły o 15%. – Nowa linia w 90% procentach produkuje folię techniczną z przeznaczeniem na eksport. Na razie jeszcze nie osiągnęliśmy 100% wydajności, ale pracujemy nad tym intensywnie. Mamy

PKN ORLEN rozwija Zakład w Jedliczu

  PKN ORLEN dostrzega duży  potencjał aktywów na południu Polski, w tym Zakładu w Jedliczu. Z myślą o rozwoju zakładu  trwają wstępne prace projektowe nad budową instalacji do Produkcji Bioetanolu II Generacji. Inwestycja jest niezwykle istotna w kontekście rosnących wyzwań związanych z unijnymi dyrektywami, które  zobowiązują Polskę do użycia paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie.

Góra
English