Informacja RODO/GDPR

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Artekst Tomasz Kurzacz
z siedzibą w Ożarowie Maz. przy ul. Dąbrowskiego 37

Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?
Możesz napisać do nas maila na adres: tomasz.kurzacz@gmech.pl
Możesz przesłać korespondencję na adres pocztowy: Tomasz Kurzacz, Dąbrowskiego 37, 05-850 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w ramach oferowanej darmowej prenumeraty.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody aby przesłać drogą mailową oraz pocztową egzemplarz czasopisma,
do celów newsletterów(poprzez wyrażenie dodatkowej zgody)

W szczególności dane przetwarzamy:
• aby móc przesłać Ci Egzemplarz drukowany/fizyczny czasopisma
• aby przesłać Ci nasz newsletter, ponieważ chcemy Ci o nas przypomnieć i opowiedzieć co nowego dzieje się w świecie przemysłu
• do celów archiwizacyjnych i statystycznych

Jakie masz uprawnienia odnośnie Twoich danych osobowych?
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przetwarzając je zgodnie z wymaganiami polskiego oraz
europejskiego ustawodawstwa. Zwracamy szczególną uwagę na Twoje prawa i w pełni je respektujemy.
Prawo dostępu – możesz skontaktować się z nami, aby otrzymać kopię danych jakie o Tobie przetwarzamy.
Prawo sprostowania – możesz sprostować dane, jeśli zauważysz, że są one nieprawidłowe.
Prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – nasza firma nie korzysta z
narzędzi do automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.
Prawo do usunięcia danych – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jeśli cel przetwarzania danych, na który
wyraziłeś zgodę, nie będzie uzasadniał ich dalszego przetwarzania, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

Artekst Tomasz Kurzacz, Dąbrowskiego 37 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego,
którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną
sytuację, w której się znalazłeś/aś.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie udostępniamy twoich danych osobowych nikomu, wykorzystujemy je tylko i wyłącznie wewnętrznie w wyżej wymienionych celach.

Jak chronimy Wasze dane osobowe?
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i przeszkolone
w procedurach bezpiecznego przetwarzania danych. Dysponujemy odpowiednio zabezpieczoną infrastrukturą IT oraz
procedurami organizacyjnymi zabezpieczającymi Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych, przed ich utratą,
bezprawną modyfikacją oraz użyciem niezgodnym z celem w jakim zostały zgromadzone.

Góra
English