książki

Samochody ze Śląska 1971–2018

Samochody ze Śląska 1971–2018

  Marek Kuc Wydawnictwa Komunikacji i Łączności   W tej bogato ilustrowanej monografii zaprezentowano pojazdy produkowane seryjnie i montowane przez WSM (Wytwórnię Sprzętu Mechanicznego), FSM (Fabrykę Samochodów Małolitrażowych) oraz spółki Fiat Auto Poland i FCA Poland (Fiat Chrysler Automobiles) w Bielsku-Białej i Tychach. Uwzględniono także projekty, makiety i prototypy opracowywane w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych,

Skuteczny lider lean. Jak usprawniać firmy w Polsce i pomagać im więcej zarabiać

  Andrzej Krótki Wydawnictwo Onepress   Autor podzielił książkę na dwie części – w pierwszej przybliża trzy konkretne projekty, które prowadził, w drugiej omawia niezbędne osobiste umiejętności, doświadczenia i sposoby myślenia, jakimi musi dysponować wiarygodny „usprawniacz”. Ktoś, z kim ludzie będą chcieli pracować i komu zaufają w trudnych momentach zmiany. Jakie elementy są potrzebne, aby ludzie chcieli z Tobą pracować i

Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D

  Przemysław Siemiński, Grzegorz Budzil OWPW   Techniki przyrostowe, nazywane też drukiem 3D, to nowe i dynamicznie rozwijające się metody wytwarzania. Pierwszą metodę przyrostową – stereolitografię – opracowano w 1986 roku i od tego czasu pojawiały się kolejne – LOM, FDM, SLS, SLM, JM, 3DP i inne. W podręczniku opisano zastosowania każdej z tych metod, zasadę budowy modelu, budowę drukarek 3D,

Podstawy syntezy pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania

  Jerzy Świder Wydawnictwo Politechniki Śląskiej   W podręczniku przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące budowy, projektowania i symulacji pneumatycznych oraz elektropneumatycznych układów sterowania. Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów wyższych uczelni technicznych, jak i do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej ogólnej wiedzy z obszaru pneumatyki.   www.wydawnictwopolitechniki.pl

Montownie samochodów w II Rzeczypospolitej

  Romuald Cieślak WKŁ Montownie samochodów stanowiły ważny dział polskiego przemysłu motoryzacyjnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W książce autor opisuje kulisy ich powstania, etapy działalności i program produkcyjny. Opracowanie ma charakter pionierski; przybliża wiele mało znanych faktów z historii krajowej motoryzacji, a niektóre z zawartych w nim ilustracji są publikowane po raz pierwszy. Oprócz zakładów zlokalizowanych w granicach II Rzeczypospolitej uwzględniono także montownię

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych

  Zbigniew Lubośny Wydawnictwo Naukowe PWN   W książce kompleksowo zostały omówione zagadnienia związane z automatyką zabezpieczeniową, która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości oraz odpowiedniej jakości pracy farm i elektrowni wiatrowych, co w kontekście planowanego rozwoju OZE będzie się przekładało na niezawodność funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego. Informacje dotyczące właściwego doboru automatyki zabezpieczeniowej farm i elektrowni wiatrowych, jej prawidłowego działania oraz

Ochrona środowiska dla inżynierów

  doc. dr inż. Jacek Krystek Wydawnictwo Naukowe PWN   To unikatowe kompendium wiedzy z zakresu TECHNOLOGII INŻYNIERSKIEJ OCHRONY ŚRODOWISKA, napisane przez grono wybitnych polskich naukowców zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia. W publikacji tej dokonano połączenia: ZAGADNIEŃ PRAWNYCH, w tym: oceny oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego; jak i: ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH: gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, uzdatniania wody,

Sensory w obrabiarkach CNC

  Wacław Skoczyński Wydawnictwo Naukowe PWN   Głównym przesłaniem niniejszej książki jest wykazanie, że współczesne rozwiązania mechatroniczne umożliwiają największy postęp w dziedzinie rozwoju obrabiarek. Umożliwiają wzrost wydajności obróbki, jakości wytwarzanych elementów, niezawodności, jak i efektywności, z uwzględnieniem kosztów produkcji, zasobów i zużycia energii. Na książkę składa się wiele praktycznych rozdziałów, przykładowo: sensory w serwonapędach posuwu obrabiarek sterowanych numerycznie, sensory do

Maszyny elektryczne i transformatory

  Tadeusz Glinka Wydawnictwo Naukowe PWN   Jest to kolejna publikacja z SERII „Maszyny elektryczne”. W tej książce znalazły się podstawowe i najważniejsze zagadnienia z transformatorów i maszyn elektrycznych. W publikacji zawarto m.in. przypomnienie podstawowych praw elektromagnetyzmu wykorzystywanych w budowie i działaniu transformatorów i maszyn elektrycznych, w tym maszyn: indukcyjnych, synchronicznych, prądu stałego i wzbudzanych magnesami trwałymi. Porównano energochłonność różnych rodzajów maszyn elektrycznych. Podręcznik jest kierowany

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360

  Andrzej Jaskulski Wydawnictwo Naukowe PWN Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów (obejmującego także symulację, obliczenia MES i analizy klasyczne) i zarządzania ich dokumentacją za pomocą programów: Autodesk Inventor Professional 2019 (lub nowszej) oraz Autodesk Fusion 360. Pozwala przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego Autodesk Certified Professional – Inventor. Zaprezentowane zostały metody modelowania

Góra
English