Ważne

A może pracownik z zagranicy?

Sytuacja demograficzna w Polsce jest trudna, ponieważ liczba urodzeń maleje, a młodzi ludzie nie są zawsze chętni do podjęcia pracy. Dlatego wielu pracodawców zwraca się w stronę pracowników zagranicznych jako rozwiązania na rynku pracy. Polski rynek pracy od lat jest rynkiem pracownika, szczególnie jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników. Jednak fakty są nieubłagane: liczba urodzeń maleje,

Outsourcing sprężonego powietrza

  Outsourcing sprężonego powietrza eliminuje konieczność kosztownych inwestycji związanych z zakupem kompresora bądź ponoszenia kosztów związanych z wypożyczeniem czy leasingiem sprężarki powietrza. Dostęp do skompresowanego gazu o optymalnych parametrach technicznych to jedna z wielu korzyści wynikających z zastosowania tego rozwiązania.   Sprężone powietrze – będące nośnikiem energii do zasilania maszyn i urządzeń o napędzie pneumatycznym – to powietrze wytwarzane przy użyciu

Bezpieczeństwo pracy elektryka

  Dbanie o bezpieczeństwo pracowników w trakcie wykonywania przez nich pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy w tym elektryków reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, którego jednolity tekst opublikowano w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2003 r.   Pracy elektryków dotyczy także Rozporządzenie Ministra

Z kraju i ze świata

VIGO zmienia nazwę

  Niniejszym informujemy, iż z dniem 23.08.2022 roku zmianie ulega nazwa spółki z dotychczasowego: VIGO System S.A. na: VIGO Photonics S.A. Jednocześnie informujemy, że zmiana…

Zdaniem Eksperta

Najnowsze produkty

Na Łamach

Outsourcing sprężonego powietrza

  Outsourcing sprężonego powietrza eliminuje konieczność kosztownych inwestycji związanych z zakupem kompresora bądź ponoszenia kosztów związanych z wypożyczeniem czy leasingiem sprężarki powietrza. Dostęp do skompresowanego gazu o optymalnych parametrach…

Bezpieczeństwo pracy elektryka

  Dbanie o bezpieczeństwo pracowników w trakcie wykonywania przez nich pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy w tym elektryków reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki…

Radiografia przemysłowa cz. II

  Jeśli użytkownik decyduje się na przeprowadzanie badań radiograficznych musi podjąć decyzję, czy odpowiednie urządzenia zakupić czy skorzystać z usługi outsourcingu takich badań świadczonych przez…

Smarownice elektryczne i pneumatyczne

  Smarownice są niezbędnym wyposażeniem każdej firmy, która ma w posiadaniu jakiekolwiek maszyny. Jedynym problemem, jaki musi rozstrzygnąć dział utrzymania ruchu, dyrektor techniczny czy właściciel niewielkiej…

Outsourcing sprężonego powietrza

  Outsourcing sprężonego powietrza eliminuje konieczność kosztownych inwestycji związanych z zakupem kompresora bądź ponoszenia kosztów związanych z wypożyczeniem czy leasingiem sprężarki powietrza. Dostęp do skompresowanego gazu o optymalnych parametrach…

Przyrządy do pomiarów temperatury

  Wybór przyrządu do pomiaru temperatury powinien uwzględniać przede wszystkim jego przeznaczenie. Termometry na podczerwień są pomocne w przypadku żywych istot, ruchomych obiektów lub miejsc…

Łatwiejsza kompletacja dzięki Pick-by-Light

  Kompletacja jest procesem technicznie łatwym, ale obarczonym ryzykiem popełnienia błędu, jeśli nie jest to proces w pełni automatyczny. Dlatego w celu poprawienia sprawności tego procesu stosuje…

Nowoczesne systemy MES

  Nie mamy wpływu na wiele czynników, które obecnie podnoszą koszty produkcji. Jednak nadal można ograniczać takie koszty bez negatywnego ich wpływu na funkcjonowanie zakładu produkcyjnego i jakoś…

 

 

Góra
English