przemysł środków transportu

Tabor LOTOS Kolej wzbogaci się o pięć nowoczesnych lokomotyw firmy NEWAG

Tabor LOTOS Kolej wzbogaci się o pięć nowoczesnych lokomotyw firmy NEWAG

Pięć lokomotyw elektrycznych zostanie dostarczonych spółce LOTOS Kolej przez firmę NEWAG S.A. Umowę wartą ponad 80 mln zł podpisano w czwartek 28 lutego w Warszawie.     Zgodnie z umową, NEWAG dostarczy dwie lokomotywy czteroosiowe Griffin oraz trzy lokomotywy sześcioosiowe Dragon 2. Ponadto spółka będzie świadczyła usługi utrzymaniowe przez siedem lat. Warto przypomnieć, że spółka

Technologie trakcyjne ABB pomogą zwiększyć niezawodność polskich przewozów kolejowych

  Producent pojazdów szynowych Newag, specjalizujący się w produkcji, utrzymaniu i modernizacji taboru kolejowego, zamówił urządzenia trakcyjne ABB do lokomotyw, które pomogą zmodernizować system kolejowy w Polsce. ABB wyposaży w przekształtniki i silniki trakcyjne 20 lokomotyw pasażerskich Griffin produkowanych przez Newag. Pojazdy zostaną dostarczone do PKP Intercity, największego przewoźnika kolejowego w kraju. Zamówienie pojazdów przez

Pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa Newag Dragon 2 z zezwoleniem

  Lokomotywa Dragon 2 wyprodukowana przez Newag S.A. otrzymała pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji jako lokomotywa w pełni zgodna z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, wyposażona w europejski system bezpieczeństwa kolejowego. Zezwolenie zostało wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. Dragon 2 jest pierwszą w Europie sześcioosiową lokomotywą w pełni zgodną z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI 2014) wypo­sa­żona w ETCS poziom

Impulsy dla Pomorza gotowe

  W siedzibie NEWAG S.A. w Nowym Sączu odbyła się wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w osobie Marszałka Województwa Ryszarda Świlskiego oraz Dyrektora Departamentu ds. Transportu Eugeniusza Manikowskiego, tym samym zakończyły się odbiory techniczne drugiego pojazdu Impuls typu 45WE. W spotkaniu brali udział również maszyniści, którzy obecnie odbywają szkolenie z obsługi nowych pojazdów. Pierwsze

Alstom otworzył nową halę w Chorzowie

  Alstom i Nederlandse Spoorwegen (NS), krajowy operator kolejowy w Holandii, oficjalnie otworzyli nową linię montażową dedykowaną pociągom Intercity Next Generation (ICNG), które zostaną wyprodukowane w katowickim obiekcie Alstom – jednej z największych lokalizacji Alstom na świecie. Nowa hala została uroczyście otwarta przez Berta Groenewegena, dyrektora finansowego NS i Roela Okhuijsena, dyrektora nowego taboru kolejowego NS,

Alstom dostarcza pierwszy zestaw pociągów dla metra w Dubaju

  Alstom, lider konsorcjum ExpoLink [1] , dostarczył Zarządowi Dróg i Transportu w Dubaju (RTA) pierwsze z 50 pociągów Metropolis, które będą kursowały na liniach czerwonych i zielonych miasta. Pociąg, wyprodukowany na terenie Alstom w Chorzowie, przybył do Dubaju po wysłaniu z portu Bremerhaven w Niemczech. Alstom przeprowadzi wstępne testy statyczne i dynamiczne w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W 2016 r.

PESA Bydgoszcz zmodernizuje wagony dla PKP Intercity

  PKP Intercity rozszerza trzy umowy na modernizację 163 wagonów podpisane w tym roku z PESA Bydgoszcz. Przewoźnik zamawia dodatkowo modernizację kolejnych 82 pojazdów. Do PKP Intercity trafi więc łącznie aż 245 komfortowych wagonów. Wartość całego zamówienia to ponad miliard złotych. Umowa jest elementem największego w historii PKP Intercity programu inwestycyjnego wartego 7 miliardów złotych.

NEWAG dostarczy nowe pojazdy województwu lubuskiemu

  16 listopada podpisana została umowa pomiędzy NEWAG S.A. a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na dostawę dwóch nowych trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Wartość zamówienia opiewa na 43 mln zł brutto. Zgodnie z umową pojazdy zostaną dostarczone zamawiającemu przed końcem 2020 r. – W 2020 roku pojawią się dwa supernowoczesne pociągi wykonane przez firmę NEWAG. Największe

Trzy lokomotywy DRAGON 2 dla PKP Cargo

  W dniu 25 października nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, pomiędzy NEWAG a PKP Cargo na zakup trzech lokomotyw DRAGON 2. Jest to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2. Lokomotywy Dragon 2 wykorzystują najnowocześniejsze, niezawodne technologie oraz zapewniają wysoki komfort

LOTOS przestawia kolej na nowe tory. W planach spółki budowa napędów hybrydowych dla dwóch lokomotyw

  Spółki LOTOS Lab i LOTOS Kolej realizują projekt budowy dwóch prototypowych lokomotyw manewrowych o napędach hybrydowych. Oznacza to, że obie modernizowane lokomotywy będą miały napęd elektryczny z baterii litowo-jonowej, natomiast napęd alternatywny będzie w jednej z lokomotyw spalinowy, a w drugiej wodorowy. Jest to projekt testowy, dlatego w projekcie zostaną wykorzystane posiadane obecnie przez

Góra
English