przemysł środków transportu

Pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa Newag Dragon 2 z zezwoleniem

Pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa Newag Dragon 2 z zezwoleniem

  Lokomotywa Dragon 2 wyprodukowana przez Newag S.A. otrzymała pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji jako lokomotywa w pełni zgodna z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, wyposażona w europejski system bezpieczeństwa kolejowego. Zezwolenie zostało wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. Dragon 2 jest pierwszą w Europie sześcioosiową lokomotywą w pełni zgodną z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI 2014) wypo­sa­żona w ETCS poziom

Impulsy dla Pomorza gotowe

  W siedzibie NEWAG S.A. w Nowym Sączu odbyła się wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w osobie Marszałka Województwa Ryszarda Świlskiego oraz Dyrektora Departamentu ds. Transportu Eugeniusza Manikowskiego, tym samym zakończyły się odbiory techniczne drugiego pojazdu Impuls typu 45WE. W spotkaniu brali udział również maszyniści, którzy obecnie odbywają szkolenie z obsługi nowych pojazdów. Pierwsze

Alstom otworzył nową halę w Chorzowie

  Alstom i Nederlandse Spoorwegen (NS), krajowy operator kolejowy w Holandii, oficjalnie otworzyli nową linię montażową dedykowaną pociągom Intercity Next Generation (ICNG), które zostaną wyprodukowane w katowickim obiekcie Alstom – jednej z największych lokalizacji Alstom na świecie. Nowa hala została uroczyście otwarta przez Berta Groenewegena, dyrektora finansowego NS i Roela Okhuijsena, dyrektora nowego taboru kolejowego NS,

Alstom dostarcza pierwszy zestaw pociągów dla metra w Dubaju

  Alstom, lider konsorcjum ExpoLink [1] , dostarczył Zarządowi Dróg i Transportu w Dubaju (RTA) pierwsze z 50 pociągów Metropolis, które będą kursowały na liniach czerwonych i zielonych miasta. Pociąg, wyprodukowany na terenie Alstom w Chorzowie, przybył do Dubaju po wysłaniu z portu Bremerhaven w Niemczech. Alstom przeprowadzi wstępne testy statyczne i dynamiczne w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W 2016 r.

PESA Bydgoszcz zmodernizuje wagony dla PKP Intercity

  PKP Intercity rozszerza trzy umowy na modernizację 163 wagonów podpisane w tym roku z PESA Bydgoszcz. Przewoźnik zamawia dodatkowo modernizację kolejnych 82 pojazdów. Do PKP Intercity trafi więc łącznie aż 245 komfortowych wagonów. Wartość całego zamówienia to ponad miliard złotych. Umowa jest elementem największego w historii PKP Intercity programu inwestycyjnego wartego 7 miliardów złotych.

NEWAG dostarczy nowe pojazdy województwu lubuskiemu

  16 listopada podpisana została umowa pomiędzy NEWAG S.A. a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na dostawę dwóch nowych trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Wartość zamówienia opiewa na 43 mln zł brutto. Zgodnie z umową pojazdy zostaną dostarczone zamawiającemu przed końcem 2020 r. – W 2020 roku pojawią się dwa supernowoczesne pociągi wykonane przez firmę NEWAG. Największe

Trzy lokomotywy DRAGON 2 dla PKP Cargo

  W dniu 25 października nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, pomiędzy NEWAG a PKP Cargo na zakup trzech lokomotyw DRAGON 2. Jest to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2. Lokomotywy Dragon 2 wykorzystują najnowocześniejsze, niezawodne technologie oraz zapewniają wysoki komfort

LOTOS przestawia kolej na nowe tory. W planach spółki budowa napędów hybrydowych dla dwóch lokomotyw

  Spółki LOTOS Lab i LOTOS Kolej realizują projekt budowy dwóch prototypowych lokomotyw manewrowych o napędach hybrydowych. Oznacza to, że obie modernizowane lokomotywy będą miały napęd elektryczny z baterii litowo-jonowej, natomiast napęd alternatywny będzie w jednej z lokomotyw spalinowy, a w drugiej wodorowy. Jest to projekt testowy, dlatego w projekcie zostaną wykorzystane posiadane obecnie przez

NEWAG zmodernizował pierwsze lokomotywy dla PKP Cargo

  Firma NEWAG przekazała dwie pierwsze zmodernizowane lokomotywy spalinowe spółce PKP Cargo, tym samym rozpoczynając realizację umowy podpisanej w kwietniu tego roku. Dwie pierwsze lokomotywy zostały przygotowane przed przyjętym terminem. Umowa stanowi o wykonaniu modernizacji lokomotyw spalinowych serii SM48 do typu 15D/A wraz ze świadczeniem usług utrzymania oraz świadczeniami dodatkowymi. Przedmiot umowy odnosi się do

Impuls z Newagu “Dumą Pomorza”

  W dniu 7 września nastą­piło uro­czy­ste prze­ka­za­nie ostat­niego zamó­wio­nego pojazdu EZT Impuls, będą­cego „Dumą Pomo­rza”, wypro­du­ko­wa­nego przez NEWAG S.A. dla Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego w ramach zamó­wie­nia z wrze­śnia 2016 r. Urząd Mar­szał­kow­ski dys­po­nuje obec­nie flotą 40 pojaz­dów Impuls (22 pojazdy typu 31WE-czteroczłonowe oraz 18 typu 36WE-trzyczłonowe), co spra­wia że region ten posiada naj­wię­cej nowo­cze­snych pojaz­dów Impuls ze wszyst­kich

Góra
English