inwestycje

AIB zainwestuje w KSSE

AIB zainwestuje w KSSE

  Kolejna inwestycja w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Polska spółka Elastomery AIB zainwestuje w miejscowości Czerwionka-Leszczyny ponad 16 mln zł w budowę zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzane będą taśmy i profile z tworzyw sztucznych. Firma zatrudni do końca 2026 roku co najmniej 15 pracowników.   Źródło: KSSE

Nowi inwestorzy dołączyli do Polskiej Strefy Inwestycji

Kolejne dwie firmy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzje o wsparciu ich inwestycji szacowanych łącznie na 43 mln zł. Dwie nowe inwestycje zlokalizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim. – Województwo kujawsko-pomorskie jest dla naszej spółki  strategicznym obszarem, gdzie wspieramy rozwój biznesu polskiego i zagranicznego, o czym świadczą kolejne decyzje,

Cobex Polska zainwestuje w KSSE

  Cobex Polska, duża firma z niemieckim kapitałem, jeden z największych producentów elektrod, bloków grafitowych i węglowych w Polsce – zainwestuje w obszarze KSSE. Inwestor przeznaczy 175 mln zł w rozbudowę zakładu w Raciborzu i wdrożenie do produkcji nowych produktów: elektrod węglowych grafityzowanych o dużych średnicach, katod grafityzowanych oraz katod „Ready to Use”. W ramach

Zarząd KPT wydał kolejne dwie decyzje na działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

  Po raz pierwszy została wydana decyzja, która w pełni wykorzystuje możliwości związane ze zmianą przepisów. Rada Ministrów po 10 latach zdecydowała się na rozszerzenie zakresu usług na jakie przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoże publiczną w formie zwolnienia podatkowego. W nowy zakres wchodzą usługi: architektoniczne, inżynieryjne, specjalistycznego projektowania, doradztwa w sprawach środowiska oraz usługi w zakresie

Rozpoczęła się budowa zakładu Hengst Filter

  W Kątach pod Rawiczem na terenie Wałbrzyskiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczęła się budowa fabryki Hengst Filter. W fabryce ma znaleźć zatrudnienie początkowo 135 osób, a docelowo – nawet 300.  Niestety plany przewidują zamknięcie zakładu w Gostyniu. Wszyscy pracownicy z Gostynia dostali propozycję pracy w Kętach, ale nie wszyscy chcą z niej skorzystać. Planowana działalność

Gmina Bobowa – nowe możliwości inwestycji

  Strefa Aktywności Gospodarczej, która funkcjonuje w Gminie Bobowa jest jedną z najważniejszych prorozwojowych inwestycji tam zrealizowanych. SAG to 12 hektarów dobrze ze sobą skomunikowanych terenów, z pełną infrastrukturą oraz uzbrojeniem, tworzących dla inwestorów atrakcyjną całość. – Cieszy nas ta inwestycja, szczególnie wobec braku trenów inwestycyjnych w Nowym Sączu i bliskich okolicach. Prężnie rozwijające się

Pieniężno z drugą decyzją o wsparciu

  29 stycznia 2019 r. mikroprzedsiębiorstwo Techmar Justyna Masiewicz-Grodź otrzymało drugą decyzję o wsparciu inwestycji. Dokument z rąk Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg – Wiceprezes odebrała Justyna Masiewicz-Grodź – Właściciel. Przedsięwzięcie będzie polegało na dywersyfikacji produkcji. W ramach inwestycji zakupione zostaną maszyny i urządzenia do

Inwestycje polskich firm i instytucji rosną i pchają w górę PKB. Wciąż niewielki udział małych i średnich przedsiębiorstw

  W III kwartale 2018 roku popyt inwestycyjny sięgnął poziomu najwyższego od trzech i pół roku, a tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe sięgnęło niemal 10 proc. To dane, które cieszą polityków, a Polsce pozwalają błyszczeć na tle gospodarek innych krajów Europy. Ekonomiści wskazują jednak, że bez działań zachęcających do inwestycji najmniejszych przedsiębiorców dobra passa

Dan Cake rozbuduje zakład

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał pierwszą w tym roku decyzję o wsparciu. Swój zakład w Chrzanowie rozbuduje firma Dan Cake. Nowa inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa poprzez budowę nowej linii produkcyjnej oraz na przeprowadzeniu okołoprodukcyjnych procesów biznesowych, zwłaszcza w zakresie systemu logistyki towarów. Inwestycja zostanie zrealizowana w gminie Chrzanów, na nieruchomości, która

Umicore Poland kupuje działki na terenie WSSE „INVEST-PARK”

  18 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. wyraziła zgodę na wybór Umicore Poland sp. z o. o. z/s we Wrocławiu jako nabywcy nieruchomości na terenie strefy. Jak poinformowała strefa w komunikacie, zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” wyłonili przedsiębiorcę, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 72,0271 ha,

Góra
English