Opis działów

Zawartość działów czasopisma i portalu Główny Mechanik

Działy podstawowe:

1. Bezpieczeństwo
W tym dziale znajdują się teksty poświęcone bezpieczeństwu procesów, urządzeń oraz ludzi. Elektronika (np. kurtyny bezpieczeństwa), elektryka (np. wyłączniki bezpieczeństwa, bezpieczniki, odłączniki), systemy służące ochronie (przeciwpożarowe, dozorowe, itp.), środki ochrony osobistej (BHP). Ponadto zarządzanie bezpieczeństwem, systemy informatyczne wspomagające bezpieczeństwo.

2. Diagnostyka, pomiary, regulacja
Dział ten obejmuje artykuły na temat szeroko pojętej tematyce związanej z diagnozowaniem stanu urządzeń, pomiarami wielkości fizycznych, chemicznych, elektrycznych oraz regulacją urządzeń, które muszą pracować w określonym rygorze technologicznym. Teksty będą opisywały urządzenia służące do pomiarów (mierniki), diagnostyki (monitorowanie) i regulacji (automatyka, falowniki), systemy informatyczne pomagające diagnostykę i pomiary.

3. Technologie i materiały
Artykuły w tym dziale poruszają zagadnienia związane z najnowszymi technologiami oraz materiałami. Poczesne miejsce zajmuje tu technologia prototypowania 3D, materiałoznawstwo, zastosowanie nowych materiałów i technologii w przemyśle (np. nowe materiały łożysk, tworzywa, technologie cyfrowe, technologie sprzyjające oszczędzaniu energii, nanotechnologia).

4. Raport
Zestawienia dotyczące urządzeń lub usług w przemyśle. Kamery termowizyjne, mierniki, wózki widłowe, komputery przemysłowe, usługi wynajmu odzieży… Porównanie podstawowych cech produktów lub usług, omówienie funkcjonalności, a ponadto opis rynku tego typu urządzeń lub usług. W raporcie znajdą się tabele z zestawieniami.

5. Serwis i usługi
Serwis i konserwacja to podstawowe zadania służb utrzymania ruchu. W tym dziale opisywane są czynności konserwacyjne urządzeń i utrzymaniu ich w jak najwyższej gotowości, zwłaszcza urządzeń mechanicznych wymagających smarowania (przekładnie, łożyska) oraz silników elektrycznych. Uzyskanie jak najwyższego wskaźnika niezawodności, MTBF, oraz OEE to podstawowe zadania utrzymania ruchu. Jakimi metodami można je osiągać? Czy warto zainteresować się predykcyjnym utrzymaniem ruchu? Jakie metody konserwacji są najlepsze?

6. Urządzenia i materiały eksploatacyjne
Na utrzymanie produkcji w toku wpływ mają nie tylko czynności konserwacyjne, ale także sam wybór urządzeń. W dziale tym zamieszczane są opisy urządzeń oraz ich elementów – od dużych maszyn (np. sprężarki) do niewielkich elementów (łożyska, koła zębate, filtry, uszczelki, wyposażenie magazynów itp.). Ponadto opisy materiałów eksploatacyjnych (filtry, uszczelki, paski, pasy, itp.).

7. Zarządzanie i systemy
Zarządzanie personelem, wyposażeniem, materiałami jest ważną częścią działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego. W tym dziale znajdują się teksty poświęcone m.in. systemom informatycznym do zarządzania, szkoleniom, filozofiom i sposobom produkcji lub jej poprawiania (np. Lean management, Kaizen, Kanban, 5S, just-in-time, itp.).

 

Pozostałe działy:

1. Aplikacje mobilne – opis aplikacji inżynierskich działających na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach)
2. Gadżet dla inżyniera – opis przydatnych drobnych urządzeń ułatwiających życie, nowinki technologiczne
3. Ciekawostki – informacje z kraju i ze świata z dziedziny inżynierii, łączności, komunikacji, nowych technologii, o których warto wiedzieć, aby poszerzyć horyzonty
4. Człowiek z branży – wywiady z interesującymi ludźmi pracującymi w przemyśle lub w firmach współpracujących z przemysłem
5. Wózki i pojazdy specjalne – teksty związane z wózkami jezdnymi (widłowymi, platformowymi ,itp.), a ponadto opisy nadwozi i samochodów specjalizowanych, które mogą być przydatne w przemyśle i przedsiębiorstwach działających w terenie
6. Książki – nowości na rynku księgarskim, związane z techniką i inżynierią
7. Praca oferowana – ogłoszenia o poszukiwanych pracownikach
8. Wideo – materiały filmowe
9. Galeria – materiały ilustracyjne

Ponadto – Kalendarium z zaznaczonymi najważniejszymi wydarzeniami

Góra
English