PCC Rokita z umową na produkcję komponentów do baterii

 

Firma PCC Rokita podpisała 11 marca 2019 r. umowę z Shandong Shida Shenghua Chemical Group Co. Ltd. z siedzibą w Dongying o współpracy dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do inwestycji w zakresie produkcji węglanów organicznych i ich sprzedaży na terenie Europy, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, która ma zostać zlokalizowana na terenie należącym do spółki, położonym w Brzegu Dolnym. Dodatkowo strony umowy uzgodniły, że ich współpraca może zostać rozszerzona na terytorium Niemiec.

Pierwszy etap projektu miałby obejmować budowę instalacji o zdolności produkcyjnej 20 000 t/rok. W ramach współpracy strony podejmą także działania umożliwiające określenie możliwości dalszego rozwoju i inwestycji w ramach drugiego etapu projektu, przewidującego produkcję poszerzonego portfolio komponentów do baterii. Wstępny, szacunkowy koszt pierwszego etapu Projektu przewidywany jest na kwotę około 22 mln EUR (około 95 mln zł).

Na mocy umowy strony ustaliły m.in., że zostanie utworzona w Polsce spółka celowa do realizacji projektu, Shida udzieli Spółce celowej licencji na korzystanie z technologii produkcji węglanów organicznych oraz PCC Rokita dostarczy media konieczne do produkcji węglanów organicznych do Spółki celowej.
W spółce celowej Shida będzie posiadała 51% a PCC Rokita 49% udziałów, przy czym każdemu ze wspólników będzie przysługiwać na zgromadzeniu wspólników, jak i również w pozostałych organach Spółki celowej, 50% głosów z posiadanych udziałów. Kapitał zakładowy spółki celowej we wstępnej fazie projektu będzie wynosił 5 mln zł.

 

Źródło: PCC Rokita

Authors

Related posts

Góra
English