Oświetlenie stanowisk pracy

Zdjęcie: Trilux

 

Praca w warunkach niedostatecznego oświetlenia wymusza stosowanie sztucznych źródeł światła. Ważne jest właściwe natężenie i barwa światła gwarantujące najlepszy komfort przy wykonywaniu czynności na stanowisku pracy.

Z formalnego punktu widzenia pracodawców obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W Dziale III (Pomieszczenia pracy) w Rozdziale 2 (Oświetlenie) w §26 podano, że oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. To samo dotyczy zapewnienia oświetlenia elektrycznego.
Aktualnie, jeśli chodzi o oświetlenie miejsca pracy, obowiązuje norma PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska. Określono w niej wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy we wnętrzach. W normie wzięto pod uwagę potrzeby związane z komfortem widzenia i wydolnością wzrokową ludzi normalnie widzących. Uwzględniono też ilościowe i jakościowe cech oświetlenia oraz podano zalecenia dla dobrych praktyk oświetlenia. Jak zaznaczono, nie przygotowano jej w zakresie wdrożenia Artykułu 153 traktatu WE, chociaż wymagania oświetleniowe zazwyczaj spełniają potrzeby bezpieczeństwa. Norma nie zaleca konkretnych rozwiązań, a oświetlenie może być wytworzone poprzez światło dzienne, sztuczne lub kombinację obu rodzajów. Nie jest też stosowana do oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy i w górnictwie podziemnym oraz do oświetlenia awaryjnego (zewnętrzne miejsca pracy norma EN 12464-2, oświetlenie awaryjne normy EN 1838 i EN 13032-3). Właściwe oświetlenie tworzy środowisko świetlne, w którym możemy efektywnie i bezpiecznie wykonywać pracę. Niewłaściwe nie tylko zmniejsza naszą wydajność i powoduje zmęczenie, ale może pogłębiać wady wzroku. Zapytaliśmy specjalistów zajmujących się problematyką nowoczesnego, właściwego oświetlenia w miejscach pracy, w jaki sposób podchodzić do tego zagadnienia.

 

Autor: Bohdan Szafrański

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2017_3_24_27_Oswietlenie
Authors

Related posts

Góra
English