Toyota I_Site

Toyota I_Site_m

Aplikacja przeznaczona do zarządzania flotą wózków widłowych. Pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności i zmniejszenie kosztów.
Toyota I-Site jest to system przeznaczony do analizy kosztów i stopnia wykorzystania wózków widłowych. Jest połączeniem arkusza kalkulacyjnego z bazą danych o wózkach i operatorach.
Podstawowe funkcje aplikacji:
•  natychmiastowe powiadomienie o gwałtownym wstrząsie (uderzeniu, wypadku),
•  szczegółowe dane dotyczące takich zdarzeń,
•  natychmiastowe powiadomienia o błędach podczas sprawdzania wózka przed podjęciem pracy przez operatora,
•  szczegóły błędów podczas sprawdzania wózka przed podjęciem pracy przez operatora,
•  możliwość zdalnego załączenia unieruchomionego wózka,
•  monitorowanie aktywności związanej z wózkiem i jego pracą,
•  sprawdzanie uprawnień operatorów.
Aby skorzystać z aplikacji należy być zarejestrowanym klientem aplikacji Toyota I_Site.

 

www.toyota-forklifts.pl

Authors

Related posts

Góra
English