Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe

03 Kodeks_m

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska

 

Stan prawny na 1.01.2015 r.

Zbiór uwzględnia najnowsze zmiany i zawiera treści aktów prawnych takich jak:

Kodeks pracy

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

www.wolterskluwer.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English