ABB w Polsce zrealizuje jedno z największych w historii spółki zamówień na transformatory rozdzielcze

ABB do końca 2015 roku dostarczy na potrzeby ENEA Operator ponad 2000 sztuk transformatorów olejowych dystrybucyjnych o mocy w przedziale 40-1000 kVA. Wartość zamówienia wyniosła ok. 32 mln zł. W ramach kontraktu zrealizowano już pierwsze dostawy o wartości 700 tys. zł. Pozostałe będą realizowane sukcesywnie, na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez oddziały ENEA Operator w Poznaniu, Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze i Bydgoszczy poprzez internetową platformę zakupową.
Dostarczone przez ABB w Polsce transformatory zostaną przeznaczone pod inwestycje dla budowanych stacji i nowych odbiorców energii. Część z nich zostanie również wykorzystana w ramach modernizacji sieci energetycznej, a wymienione urządzenia przyczynią się do wzrostu efektywności i niezawodności sieci, zmniejszając ryzyko jej awarii. Transformatory obniżą straty energii oraz wpływ operatora na środowisko – spełniają bowiem najnowsze wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej i Rady Europy w odniesieniu do energooszczędności transformatorów energetycznych.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, które weszło w życie 11 czerwca 2014 roku, transformatory energetyczne, wprowadzane do obrotu lub instalowane po 1 lipca 2015 na terenie Unii Europejskiej, muszą spełniać wymagania dotyczące strat energii. ENEA Operator zainwestowała w urządzenia, które są bardziej energooszczędne, niż określają to restrykcyjne normy. Inwestycja wpisuje się w strategię spółki, która kładzie duży nacisk na ekologiczne rozwiązania.

ABB fabryka-transformatorów-w-łodzi-149_maly
To kolejne, znaczące zamówienie na transformatory rozdzielcze, które dla ENEA Operator realizuje Zakład Transformatorów Rozdzielczych ABB w Łodzi. Z uwagi na złożoność i wieloetapowość procedur przetargowych, pozyskanie zamówienia było dużym wyzwaniem.
– Zamówienie na nasze transformatory złożone przez ENEA Operator potwierdza udaną i realizowaną z sukcesami współpracę. Przygotowanie doskonałej oferty wymagało m.in. przeprowadzenia wielu obliczeń optymalizacyjnych transformatorów osobno dla każdej mocy. Wszystkie postępowania były również prowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – powiedział Andrzej Kapczyński, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Transformatorów Rozdzielczych ABB w Polsce.

Źródło: ABB

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English