zawory bezpieczeństwa

Badania urządzeń sterujących i zaworów bezpieczeństwa prowadzone przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

Badania urządzeń sterujących i zaworów bezpieczeństwa prowadzone przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

Konwencjonalne zawory bezpieczeństwa bezpośredniego działania, zwłaszcza z siedliskami metalowymi nie są w stanie zapewnić szczelności zamknięcia przy ciśnieniach zbliżonych do ciśnienia początku otwarcia. Siły działające na zamknięty grzybek zaworu maleją przy zbliżaniu się do ciśnienia początku otwarcia, a siły powodujące otwarcie zaworu rosną dopiero ze wzrostem ciśnienia. W strefie ciśnień zbliżonych do ciśnienia otwarcia zaworu

Góra
English