wynalazczość

Polskie wynalazki na targach innowacji iENA w Norymberdze

Polskie wynalazki na targach innowacji iENA w Norymberdze

„Polskie wynalazki, które zmieniają świat” to tytuł konferencji zorganizowanej podczas otwarcia targów innowacji iENA w Norymberdze 29 października 2015 r. W inauguracji wydarzenia, którego Polska jest tegorocznym krajem partnerskim, wzięła udział podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska. W wystąpieniu inauguracyjnym wiceminister Henclewska wskazała na programy Ministerstwa Gospodarki wspierające komercjalizację wynalazków oraz współpracę nauki i gospodarki.

Złote medale dla Polaków na wystawie wynalazczości w Chinach

Robot interwencyjny, rejestrator emisji metanu, urządzenie do monitorowania zdrowia diabetyków – to niektóre z polskich rozwiązań nagrodzonych złotem podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości i Innowacji w Makau w Chinach. Polskie stoisko, w którym znalazło się ok. 15 rozwiązań polskich twórców, zorganizowane było podczas wystawy przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR). Wynalazcy ci w trakcie wystawy

Góra
English