wynalazczość

Twórca 50 patentów: z moich rozwiązań do dziś korzystają duże elektrownie

Twórca 50 patentów: z moich rozwiązań do dziś korzystają duże elektrownie

  Wynalazca inż. Ginter Grucza ma na koncie ponad 50 patentów. Jego rozwiązania – dotyczące rozwiązań m.in. z zakresu kotłów parowych – do dziś stosowane są w dużych polskich elektrowniach. Dzięki jego innowacjom m.in. udało się zmniejszyć emisję szkodliwych tlenków azotu. Inż. Ginter Grucza pod koniec kwietnia br. otrzymał odznakę honorową Prezesa Rady Ministrów “Za

Polskie wynalazki na targach innowacji iENA w Norymberdze

„Polskie wynalazki, które zmieniają świat” to tytuł konferencji zorganizowanej podczas otwarcia targów innowacji iENA w Norymberdze 29 października 2015 r. W inauguracji wydarzenia, którego Polska jest tegorocznym krajem partnerskim, wzięła udział podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska. W wystąpieniu inauguracyjnym wiceminister Henclewska wskazała na programy Ministerstwa Gospodarki wspierające komercjalizację wynalazków oraz współpracę nauki i gospodarki.

Złote medale dla Polaków na wystawie wynalazczości w Chinach

Robot interwencyjny, rejestrator emisji metanu, urządzenie do monitorowania zdrowia diabetyków – to niektóre z polskich rozwiązań nagrodzonych złotem podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości i Innowacji w Makau w Chinach. Polskie stoisko, w którym znalazło się ok. 15 rozwiązań polskich twórców, zorganizowane było podczas wystawy przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR). Wynalazcy ci w trakcie wystawy

Góra
English