wycieki

Sposób na rozlane substancje – sorbenty

Sposób na rozlane substancje – sorbenty

  Zapewnienie właściwych warunków magazynowania materiałów niebezpiecznych czy trudnych do usunięcia w przypadku wycieku ma fundamentalne znaczenie dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa człowieka. Kluczowe jest także wyposażenie obiektów przemysłowych w odpowiednie środki do szybkiego unieszkodliwiania takich rozlewisk. Niekontrolowany wyciek paliwa, ropopodobnych substancji, olejów czy szkodliwych cieczy to realne ryzyko zarówno dla środowiska, jak i bezpieczeństwa

Góra
English