wskaźniki produkcji

DSR tworzy Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP)

DSR tworzy Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP)

Firma DSR wspólnie z praktykami rynku wytwórczego, opracowała model standardowych wskaźników efektywności dla firmy produkcyjnej. Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP) składa się z 50 miar, których analiza umożliwia ocenę efektywności firmy produkcyjnej. Pozwala również na identyfikację obszarów wymagających poprawy, określenie kolejności działań usprawniających oraz monitorowanie efektów i trwałości wdrożonych działań. Wypracowanie wskaźników i możliwość ich rzetelnej

Góra
English