wod-kan

HydroSilesia – Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej

HydroSilesia – Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej

Zakres tematyczny: – projektowanie i wykonawstwo rozwiązań procesu technologicznego uzdatniania wody i systemu oczyszczania ścieków, – rozwiązania techniczne i technologiczne procesu utylizacji osadów ściekowych oraz ich ekologiczne zagospodarowanie, – przydomowe i lokalne układy oczyszczania ścieków, – infrastruktura branży wodociągowej i kanalizacyjnej, – maszyny, urządzenia, armatura do budowy oraz funkcjonowania systemu sieci wod-kan, – techniczne metody

Góra
English