wagi

Wagi samochodowe i kolejowe

Wagi samochodowe i kolejowe

  Waga elektroniczna jest wagą elektryczną, którą wyposażono w elektroniczny układ wskazujący zazwyczaj bazujący na technologii cyfrowej. Dzięki wadze elektronicznej jest możliwe wyznaczanie masy przedmiotu umieszczonego na nośni ładunku przy udziale grawitacji. Szczególne przypadki obejmują zastosowanie wagi elektronicznej jako urządzenia przeznaczonego do wyznaczania gęstości (waga z gęstościomierzem np. Waga Reimannna-Parowa) lub analizowania wilgotności próbki (tzw.

Ważenie podczas transportu za pomocą suwnic

  W wielu procesach technologicznych zachodzi konieczność pomiaru masy przedmiotów w trakcie ich transportowania za pomocą suwnic. W takim przypadku niezastąpione są wagi suwnicowe projektowane indywidualnie z uwzględnieniem wielu parametrów i właściwości konstrukcyjnych suwnicy. Zadaniem suwnicy jest przemieszczanie materiałów zarówno w pionie jak i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania

Elektronika wagowa

  Nowoczesne wagi przemysłowe nie obejdą się bez odpowiednich urządzeń elektronicznych. Wśród nich są przede wszystkim czujniki tensometryczne, w tym cyfrowe, oraz terminale wagowe, które niejednokrotnie pełnią funkcje sterowników procesowych. Wiele urządzeń tego typu bazuje na ekranach dotykowych i zaimplementowanym systemie operacyjnym Windows. Oferowane na rynku mierniki wagowe, sterujące procesem ważenia i dozowania, niejednokrotnie wyposaża

Wagi przenośnikowe

  Wybór wagi przemysłowej wymaga dokładnego przeanalizowania przynajmniej kilku czynników. Przede wszystkim istotne jest określenie przeznaczenia wagi, które determinuje typ oraz rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych urządzeń i elementów.   Z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych najogólniejszy podział wag dzieli je na automatyczne i nieautomatyczne. Do pierwszej grupy zaliczane są urządzenia ważące, które nie wymagają obsługi operatora. Chodzi

Góra
English