Virtual reeality

Wirtualna rzeczywistość o kilkaset procent skróci czas tworzenia prototypów urządzeń.

Wirtualna rzeczywistość o kilkaset procent skróci czas tworzenia prototypów urządzeń.

  Technologia wirtualnej rzeczywistości już dawno wykroczyła poza branżę rozrywkową. Dziś wykorzystuje się ją coraz częściej w zastosowaniach profesjonalnych w roli interaktywnego narzędzia edukacyjnego. Dzięki wirtualnej rzeczywistości można przeprowadzić szereg skomplikowanych szkoleń, które pozwolą przetestować praktyczne umiejętności kursantów bez organizowania kosztownych manewrów na poligonie wojskowym czy symulowanych operacji. – Polska jest bardzo innowacyjna, na tle zachodu wypadamy bardzo

Góra
English