Vigo System

VIGO System z grantem na innowacyjną matrycę

VIGO System z grantem na innowacyjną matrycę

  Wraz z początkiem marca rusza nowy projekt prowadzony przez Vigo System w konsorcjum z WAT i Inframet, w wyniku którego powstanie innowacyjna na skalę światową matryca na zakres podczerwieni. Projekt VIGO System SA pt. „Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni.” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. VIGO System

VIGO System ze wstępnym zamówieniem na prawie 23 mln zł

  Zarząd VIGO System S.A. poinformował, iż w dniu 14 lutego 2020 otrzymał od firmy ZODIAC AEROTECHNICS SAS z siedzibą w Plaisir, we Francji wstępne zamówienie na łączną kwotę 5,4 mln EUR, tj. niemal 23 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest dostawa detektorów podczerwieni  od czerwca 2020 r. do listopada 2021 r. Zamówienie ma charakter wstępny i

Premier Piechociński w VIGO System

W dniu 17 czerwca 2015 roku wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński złożyli w VIGO System S.A. wizytę, której celem było ukazanie rozwoju współpracy samorządu z firmą działającą na jego terenie. Starosta Jan Żychliński przedstawił VIGO System S.A. jako przykład przedsiębiorstwa, które osiąga sukces. Minister Gospodarki rozmawiał z władzami

Vigo System ma bezterminowe zezwolenie na działalność w Tarnobrzeskiej SSE

Vigo System otrzymało bezterminowe wydłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (TSSE). Będzie obowiązywało ono do dnia zakończenia funkcjonowania TSSE (31 grudnia 2026 roku). Pierwotnie okres obowiązywania zezwolenia wyznaczony był do dnia 15 listopada 2017 roku. Spółka na podstawie zezwolenia z 9 listopada 2005 roku prowadzi całą swoją działalność na

Prezydent Komorowski w Vigo System

Dziś w firmie VIGO System w Ożarowie Mazowieckim wizytę złożył Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wizyta miała na celu zapoznanie Prezydenta z innowacyjną działalnością VIGO. Bronisław Komorowski był szczególnie zainteresowany działalnością firmy w dziedzinach wspierających bezpieczeństwo i zdrowie. Zapoznał się z produktami mającymi zastosowania w obronności państwa, ochronie środowiska oraz medycynie. Prezes VIGO Adam Piotrowski zaprezentował

Góra
English