utylizacja odpadów

Konstrukcja stalowa białostockiej spalarni na finiszu

Konstrukcja stalowa białostockiej spalarni na finiszu

Ponad 37 m wysokości ma konstrukcja stalowa zamontowana dotychczas w białostockiej spalarni. Całość robót konstrukcyjnych ma być zakończona na początku listopada. W czasie trwających od lipca prac Promostal z Czarnej Białostockiej zamontował już blisko 560 ton konstrukcji stalowej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Elementy konstrukcji są wykonane w wytwórni Promostalu, a potem dostarczane

Góra
English