Umicore

EBI udziela pożyczki w wysokości 125 mln EUR na wsparcie działalności Umicore w zakresie produkcji materiałów do akumulatorów

EBI udziela pożyczki w wysokości 125 mln EUR na wsparcie działalności Umicore w zakresie produkcji materiałów do akumulatorów

  Umicore zawarł umowę pożyczki w wysokości 125 mln EUR z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Wpływy z pożyczki, której termin zapadalności wynosi osiem lat, sfinansują część inwestycji Umicore w zakład materiałów katodowych w Nysie. Po ukończeniu ta fabryka będzie zasilać europejskie operacje globalnych klientów akumulatorów i motoryzacji Umicore. Przejście na czystszą mobilność jest priorytetem w wysiłkach

W Radzikowicach odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu produkcyjnego Umicore

  W Radzikowicach odbyła się symboliczna ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu produkcyjnego Umicore, globalnego przedsiębiorstwa zajmującego się technologią materiałową. Belgijska firma pod Nysą wybuduje fabrykę, w której będą wytwarzane materiały katodowe wchodzące w skład baterii litowo-jonowych stosowanych w pojazdach elektrycznych. W wydarzeniu, które odbyło się na placu budowy w Radzikowicach, wzięli udział

Góra
English