UDT

UDT w nowej siedzibie

UDT w nowej siedzibie

Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy zmienił adres. W piątek, 9 stycznia, miało miejsce oficjalne otwarcie nowoczesnej siedziby przy ul. Kamiennej. W otwarciu wziął udział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który wraz z prezesem UDT Mieczysławem Borowskim przeciął symboliczną wstęgę. Podczas uroczystości nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UDT a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Do tej

Góra
English