Torpol

Układ torowy elektrowni Jaworzno III oddany do użytku

Układ torowy elektrowni Jaworzno III oddany do użytku

  Umowę na realizację inwestycji o wartości 367,28 mln zł netto zawarto 7 grudnia 2017 roku. Zadanie obejmowało swym zakresem zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie układu torowego wraz z jego uruchomieniem, przeprowadzeniem ruchu próbnego oraz przekazaniem do eksploatacji. Całość inwestycji wchodzi w skład projektu pn. „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON

Góra
English