TIMATE

Podziel firmę na strefy! Zyskasz bezpieczeństwo i kontrolę

Podziel firmę na strefy! Zyskasz bezpieczeństwo i kontrolę

  Każde przedsiębiorstwo, zwłaszcza duże, jest w mniej lub bardziej naturalny sposób podzielone na strefy. Hale produkcyjne, budynki, przestrzenie rekreacyjne, miejsca wymagające specjalnego nadzoru. Wyznaczenie takich obszarów jest kluczowe dla bezpieczeństwa firmy i dobrej organizacji pracy. Tak samo jak kontrolowanie, kto, kiedy i w jakim celu w nich przebywa. Kiedy myślimy o strefach w przedsiębiorstwie,

Góra
English