suwnice

Konecranes dostawcą 19 suwnic dla firmy Ocmer

Konecranes dostawcą 19 suwnic dla firmy Ocmer

  Konecranes dostarczyło i zamontowało suwnice w nowej hali produkcyjnej w Białej Podlaskiej wybudowanej przez firmę Ocmer – generalnego wykonawcę obiektu. Urządzenia będą wspierały procesy produkcji naczep. W przypadku tego zamówienia głównym celem firmy Ocmer było znalezienie dostawcy mogącego zapewnić terminową dostawę tak dużej liczby suwnic w warunkach trwającej pandemii. Równie ważne było, aby firma

Lekkie suwnice bramowe

  Awaria maszyny to nierzadko konieczność zdjęcia jej obudowy i wyjęcia ciężkich podzespołów. W takich przypadkach pomocna może okazać się lekka suwnica bramowa.   Lekkie suwnice bramowe przydają się wszędzie tam, gdzie dojazd cięższego sprzętu (np. wózka widłowego wyposażonego w żurawik) jest niemożliwy, a zachodzi konieczność uniesienia i przemieszczenia ciężkich elementów maszyn lub wyposażenia. Spotyka się różne nazwy

Wczesne diagnozowanie problemów dzięki inspekcji mikroskopowej

Specjaliści Konecranes stosują analizę oleju i badanie niezawodności suwnicy (CRS), aby określić stan wciągników w suwnicach pomostowych niezbędnych do funkcjonowania papierni Palm.     Produkcja papieru falistego: z maszyny papierniczej nr 6 (PM6) w papierni Palm w niemieckim Wörth am Rhein wychodzi co roku około 650 000 ton tego wszechstronnego surowca opakowaniowego o gramaturach sięgających 160 g/m2. Gigantyczne bele

Konecranes modernizuje suwnicę obrotową w obiekcie testowania silników rakietowych DLR

  Lampoldshausen to siedziba Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt — DLR (Niemieckiego Centrum Aeronautyki) i miejsce projektowania silników dla europejskich pojazdów kosmicznych. Właśnie tutaj, w obiekcie testowym P4, testowane są silniki górnego stopnia rakiet nośnych Ariane. Testy wymagają szczegółowego planowania oraz precyzyjnego monitorowania przebiegu i czasu poszczególnych procesów. Ważną rolę w przygotowywaniu testów odgrywa

Ważenie podczas transportu za pomocą suwnic

  W wielu procesach technologicznych zachodzi konieczność pomiaru masy przedmiotów w trakcie ich transportowania za pomocą suwnic. W takim przypadku niezastąpione są wagi suwnicowe projektowane indywidualnie z uwzględnieniem wielu parametrów i właściwości konstrukcyjnych suwnicy. Zadaniem suwnicy jest przemieszczanie materiałów zarówno w pionie jak i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania

Góra
English