środowisko

PGE modernizuje aktywa w Szczecinie i Bydgoszczy

PGE modernizuje aktywa w Szczecinie i Bydgoszczy

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz kończy budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Bydgoszcz. To część programu modernizacji aktywów Grupy wartego kilkanaście miliardów złotych, którego celem oraz wypełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych i wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych.     Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich

Wmurowanie kamienia węgielnego w ZEC Bydgoszcz

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz wmurowany został kamień węgielny pod budowę instalacji odsiarczania spalin. Inwestycja o wartości ok. 61 mln zł netto pozwoli obniżyć emisję tlenków siarki (SOx) nawet siedmiokrotnie. – Budowana instalacja pozwoli na dostosowanie urządzeń wytwórczych Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz do norm emisyjnych określonych dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych IED, czyli zredukuje stężenia tlenków

Góra
English