sprężone powietrze

Monitorowanie i zarządzanie systemem produkcji, przesyłu i poboru sprężonego powietrza

Monitorowanie i zarządzanie systemem produkcji, przesyłu i poboru sprężonego powietrza

  Bieżący numer Głównego Mechanika skupia się na ważnych problemach związanych z monitorowaniem stanu maszyn oraz platformami do zarządzania przedsiębiorstwem. Pozornie nie wiąże się to z systemem sprężonego powietrza, ale proszę wskazać mi dowolne średnie albo duże przedsiębiorstwo, które jest w stanie produkować cokolwiek w przypadku awarii którejkolwiek z ich sprężarek. Nie ma powietrza – nie ma produkcji. Może więc

Odzysk ciepła ze sprężarek

  Sprężarka to takie specyficzne urządzenie, które produkuje głównie ciepło, a przy okazji kilkanaście procent włożonej energii przetwarza na sprężone powietrze. Nie, to nie jest żart. Takie są fakty.   Badania termodynamiczne wskazują, że nawet ponad 85% energii zużywanej przez sprężarki zamieniane jest na ciepło. Jest to szokujący wynik zwłaszcza że w Europie, ok. 10% energii

Efektywna i bezpieczna produkcja, przesył i użytkowanie sprężonego powietrza

  Konferencja i webinaria 7bar – zapraszamy wszystkich Kierowników UR oraz Produkcji na niezwykle ciekawy cykl poświęcony oszczędnej i odpowiedzialnej gospodarce energetycznej w sprężonym powietrzu. Już dnia 03.03.2020 7 bar zaprasza na pierwsze webinarium prowadzone przez Wojciecha Halkiewicza, dla którego sprężone powietrze nie ma tajemnic. Prelegent będzie mówił o praktycznych zastosowaniach raportu Instytutu Fraunhoffera czyli

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w systemach sprężonego powietrza

  Sprężone powietrze jest bardzo wygodnym nośnikiem energii. Nie jest groźne jak prąd elektryczny, pneumatyczne silniki narzędzi są banalnie proste w konstrukcji i wytrzymałe, a możliwe jest także kilka innych zastosowań sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym (czyszczenie, siłowniki, zasilanie automatyki). Podstawową wadą sprężonego powietrza jest koszt jego otrzymania. Wytwarza się go za pomocą sprężarek zasilanych

Audyt sprężonego powietrza

  Sprężone powietrze to dla większości zakładów przemysłowych główny nośnik energii. W związku z tym właściciele i osoby zarządzające firmami produkcyjnymi powinny poświęcać odpowiednio dużo uwagi takim sprawom jak jakość sprężonego powietrza oraz uzdatnianie, ale również kwestiom dotyczącym optymalizowania jego zużycia.   Bez wątpienia bardzo ważne jest zadbanie o to, aby sama sprężarka czy instalacja sprężonego

Ciepło z kopalni ogrzeje i schłodzi

  W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zakończono inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk. Energooszczędna stację produkująca sprężone powietrze zasili wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi. Zmodernizowana stacja sprężarek zapewnia wystarczającą ilość powietrza dla ZG Brzeszcze, dzięki czemu było możliwe zakończenie współpracy ze Spółą Restrukturyzacji

Uzdatnianie sprężonego powietrza – osuszacze

  Sprężone powietrze to medium, które wykorzystywane jest przez znaczną większość zakładów przemysłowych. Nic dziwnego – jest bezpieczne, niezawodne, ogólnie dostępne i w związku z tym stanowi bardzo dobrą alternatywę dla energii elektrycznej.   Dlaczego uzdatnianie sprężonego powietrza jest takie istotne? Należy pamiętać że powietrze atmosferyczne zawiera parę wodną, pyły, węglowodory inne zanieczyszczenia. W trakcie procesu sprężania powietrza koncentracja

Instalacje sprężonego powietrza – rodzaje i praktyczny dobór

  Dobry projekt układu rozmieszczenia przewodów sprężonego powietrza i zastosowane materiały mają duży i niedoceniany wpływ na skuteczność całego systemu. Jednym z głównych czynników wpływających na koszty budowy i modernizacji systemów zasilania sprężonym powietrzem to koszty instalacji rurociągów. Nie warto na tym oszczędzać!   Ogólna klasyfikacja materiałów przeznaczoCharakterystyka sprawności głównych elementów systemu, czyli sprężarek i osuszaczy jest ważna, ale zbyt

Osuszacze sprężonego powietrza

  Sprężone powietrze to medium, które wykorzystywane jest przez znaczną większość zakładów przemysłowych. Nic dziwnego – jest bezpieczne, niezawodne, ogólnie dostępne i w związku z tym stanowi bardzo dobrą alternatywę dla energii elektrycznej.   Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że powietrze atmosferyczne zawiera parę wodną i zanieczyszczenia, których źródłem może być też sama sprężarka. Ponadto opuszczające ją powietrze

Góra
English