Sieć Badawcza Łukasiewicz

Łukasiewicz uruchamia Centrum Oceny Technologii

Łukasiewicz uruchamia Centrum Oceny Technologii

  Centrum Oceny Technologii (COT) to nowa jednostka badawcza powstająca w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jej zadaniem jest prowadzenie badań dotyczących zalet, ryzyka i skutków wdrażania nowych technologii oraz rekomendowanie najbardziej korzystnych kierunków rozwoju technologicznego. – Korzystając z udogodnień i urządzeń, które powstają dzięki nowym technologiom, często koncentrujemy się na ich bezpośrednich zastosowaniach. Wciąż zbyt

Naukowcy Łukasiewicza dla przemysłu motoryzacyjnego

  Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisała list intencyjny ze stowarzyszeniem Polska Grupa Motoryzacyjna. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy przy projektach naukowo-badawczych dotyczących automatyki, wytwarzania, materiałów, chemii oraz teleinformatyki w przemyśle motoryzacyjnym. Łukasiewicz i PGM chcą współpracować przy transferze technologii i komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych. Zadeklarowały także chęć wspólnego uczestniczenia w polskich i międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych. Sieć

Góra
English