PSI

Polska Strefa Inwestycji – bardzo dobre wyniki na przekór pandemii

Polska Strefa Inwestycji – bardzo dobre wyniki na przekór pandemii

  Rok 2020 przyniósł wzrost w specjalnych strefach ekonomicznych, pomimo licznych obaw związanych z pandemią COVID-19. W sumie w 2020 r. wydano 369 decyzji (o 15 więcej niż w 2019 r.), o wartości ponad 15,1 mld zł, z deklaracją 5 888 nowych miejsc pracy. W porównaniu do 2019 r. liczba projektów w ramach PSI wzrosła

Góra
English