przesiewacze

GRUPA WOLFF instaluje przesiewacz o wydajności 200 t/h

GRUPA WOLFF instaluje przesiewacz o wydajności 200 t/h

  Dla zakładu dostarczającego surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu GRUPA WOLFF dostarczyła najszerszy i najbardziej wydajny przesiewacz, którego wydajność sięga 200 t/h. Stanowi on element instalacji przejezdnej w zakładzie. Urządzenie służy do odsiewania drobnej frakcji surowców pochodzącej z kruszarki. Nadziarno zwracane jest do domielenia. W procesie powstaje tzw. wapno nawozowe. Zaletą dostarczonego przesiewacza jest

Góra
English