przenośniki

Eksploatacja przenośników taśmowych

Eksploatacja przenośników taśmowych

  Przenośniki taśmowe wyróżnia przede wszystkim prosta budowa i wysoki poziom niezawodności przy stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Tym sposobem przenośniki taśmowe stanowią wiodący środek transportowy materiałów ziarnistych i sypkich. Użytkując urządzenia tego typu należy pamiętać o kilku zasadach eksploatacyjnych i serwisowych. Niejednokrotnie zastosowanie znajdują systemy ciągłego monitorowania przenośników.   Przenośniki taśmowe są nieodzownym elementem infrastruktury hut oraz

Przenośniki specjalne (nietypowe)

  W przedsiębiorstwach przemysłowych spotyka się różnego rodzaju przenośniki. Najczęściej spotykane rozwiązania to przenośniki wałkowe, taśmowe lub płytkowe. Czasami najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie kombinacji różnych rodzajów przenośników lub urządzenia specjalnego dla osiągnięcia jak najwyższej sprawności tego popularnego rozwiązania transportowego. Można mówić o przenośniku jako nietypowym z kilku powodów. Może to być mało popularna konstrukcja samego przenośnika, może

Przenośniki członowe – płytkowe i wałkowe

  Przenośniki płytkowe i wałkowe należą do grupy transporterów członowych, w przypadku których przemieszczanie towarów odbywa się na członach przymocowanych do cięgien łańcuchowych. Człony mające kształt płyt lub wałków mają zarówno swoje wady, jak i zalety, a także możliwości zastosowań.   Przenośniki członowe to bardzo popularne urządzenia transportujące, służące do ciągłego przemieszczania ładunków jednostkowych, takich

Diagnostyka przenośników taśmowych

  Diagnostyka przenośników taśmowych obejmuje przede wszystkim sprawdzenie taśmy jako nośnika materiału oraz podzespołów napędowych – silnika i przekładni. Oprócz tego kontroli poddaje się pozostałe elementy konstrukcyjne przenośnika takie jak krążniki, urządzenia napinające taśmę, bębny, zgarniaki itp.   Diagnozując usterki w pracy przenośników taśmowych w pierwszej kolejności sprawdzana jest siła odpowiedzialna za napinanie taśmy. Należy ją tak dobrać

Serwis taśm przenośnikowych

  Naprawa taśmy przenośnikowej nie ma na celu przywrócenia jej utraconej wytrzymałości lecz zapobieganie dalszym uszkodzeniom oraz penetracji wilgoci. Ważne jest więc aby nie powiększać wymiarów napraw poza dopuszczalne. Na rynku oferowane są usługi w zakresie naprawy taśm przenośnikowych.   Biorąc pod uwagę przeznaczenie zastosowanie znajduje kilka rodzajów taśm. Taśmy zwykłe (ogólnego przeznaczone) uwzględnia się

SKF na tegorocznych targach Bauma: prezentacja rozwiązań na cały okres eksploatacji górniczych przenośników taśmowych

  SKF demonstruje na tegorocznych targach Bauma swój wyczerpujący asortyment rozwiązań przyczyniających się do poprawy niezawodności oraz ograniczenia kosztów eksploatacji systemów przenośników wykorzystywanych w górnictwie, przetwórstwie minerałów i budownictwie. Przenośniki eksploatowane w kopalniach, kamieniołomach i cementowniach wykonują trudne zadania w wymagających warunkach. Przy wydobyciu i przetwórstwie minerałów powstają duże ilości wysoce ściernego pyłu, który może przedostawać się do wnętrza maszyn, mieszać

Górnicze taśmy pod okiem badaczy

Sporych strat w górnictwie będzie można uniknąć po wdrożeniu systemu wizyjnego przeznaczonego do obserwacji taśm, na których transportowany jest tzw. urobek. Kamery, czujniki i specjalne oprogramowanie będą pilnowały, czy kawałki skał nie przebijają kosztownych przenośników taśmowych, a w razie awarii wyłączą maszynę, żeby nie pojawiły się wielokilometrowe rozdarcia. Innowacyjną metodę analizy optycznej na podstawie obrazów

Przenośniki

  Różnorodność typów przenośników sprawia, że można je optymalnie dopasować do rodzaju transportowanego ładunku oraz warunków, w jakich będzie on przemieszczany. Zastosowanie przenośników znacząco wpływa m.in. na poprawę przepływu materiałów, uproszczenie operacji technologicznych, a także obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy.   Przenośniki, zwane także transporterami lub podajnikami, to urządzenia transportu bliskiego (wewnętrznego), pracujące

Zgodnie z potrzebami klienta

Rafał Matuszek, konstruktor, Pivexin • Przy doborze przenośnika kierujemy się przede wszystkim potrzebami zamawiającego. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór elementów transportowych, takich jak rolki, łańcuchy czy taśmy, a także elementów napędowych. Warto zwracać uwagę również na modularny charakter konstrukcji nośnej ram, gwarantujący możliwość łatwego i ekonomicznego dostosowania parametrów technicznych i gabarytowych oraz wykonanie późniejszej rozbudowy

Wagi przenośnikowe

  Wybór wagi przemysłowej wymaga dokładnego przeanalizowania przynajmniej kilku czynników. Przede wszystkim istotne jest określenie przeznaczenia wagi, które determinuje typ oraz rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych urządzeń i elementów.   Z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych najogólniejszy podział wag dzieli je na automatyczne i nieautomatyczne. Do pierwszej grupy zaliczane są urządzenia ważące, które nie wymagają obsługi operatora. Chodzi

Góra
English