przemysł rafineryjny

Kolejna inwestycja prośrodowiskowa LOTOSU

Kolejna inwestycja prośrodowiskowa LOTOSU

  Grupa LOTOS przeprowadziła testy funkcjonalne nowo wybudowanej instalacji odzyskiwania oparów na terenie rafinerii w Gdańsku. Dzięki niej nalew cystern będzie całkowicie hermetyczny, co zminimalizuje oddziaływanie zakładu na środowisko naturalne. Odzyskane opary węglowodorów będą wykorzystywane do produkcji benzyny. Nowa instalacja odzysku oparów (VRU – ang. vapour recovery unit) lotnych związków organicznych z procesu napełniania cystern została

Góra
English