przemysł petrochemiczny

Projekt EFRA – kamień węgielny wmurowany

Projekt EFRA – kamień węgielny wmurowany

Grupa LOTOS S.A. symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego na terenie rafinerii w Gdańsku rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się na Projekt EFRA. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji Grupa LOTOS zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o

Najważniejszy etap rozbudowy magazynu ropy i paliw w inowrocławskim Solino został zakończony

Podziemny magazyn ropy i paliw w Górze, osiągnął docelową wielkość ponad 6 mln m³, co odpowiada pojemności 3 000 basenów olimpijskich oraz kubaturze prawie trzech amerykańskich Pentagonów. Obecnie Grupa ORLEN posiada w Polsce 57% pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 46% paliw płynnych. Spółka IKS Solino zakończyła zapoczątkowaną w 2011 roku rozbudowę magazynu ropy i paliw

Połączenie ORLEN OIL z Platinum OIL

W dniu 5 stycznia 2015 r. nastąpiła rejestracja w KRS połączenia ORLEN OIL (spółka przejmująca) z Platinum OIL (spółka przejmowana). Proces połączenia Spółek został przeprowadzony w oparciu o regulacje art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj.: przejęcie przez ORLEN OIL całego majątku Platinum OIL. Z uwagi na fakt, że Platinum OIL była

Próby wodne obu zbiorników LNG w Świnoujściu zakończone sukcesem

W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną drugiego zbiornika LNG, w którym magazynowany będzie skroplony gaz ziemny. Tak jak w przypadku pierwszego zbiornika, pomiary geodezyjne, zrealizowane pod obciążeniem 100 tysięcy ton potwierdziły odpowiednią jakość wykonanych prac konstrukcyjnych. Inwestycja w terminal LNG w Świnoujściu weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, zarówno pod kątem budowy, jak i

Góra
English