przemysł petrochemiczny

Mostostal Pomorze wykona remonty instalacji rafinerii Grupy LOTOS

Mostostal Pomorze wykona remonty instalacji rafinerii Grupy LOTOS

  Mają zaledwie 17 dni na gruntowny przegląd kilkuset aparatów i urządzeń rafineryjnych. Mostostal Pomorze podpisał umowę z Grupą LOTOS na wykonanie prac podczas postoju remontowego WIOSNA 2021 i 2022. To bardzo wymagające zadanie pod względem organizacyjnym i technicznym. Choć termin wykonania projektu jest krótki, receptą na sukces jest odpowiednie przygotowanie, a te w Mostostal Pomorze

40-lecie rafinerii w Możejkach

Rafineria w Możejkach, najważniejsze aktywo należącej do Grupy ORLEN spółki ORLEN Lietuva, obchodzi 40-lecie. Obecnie to jeden z filarów Grupy Kapitałowej ORLEN, generujący zyski i istotnie wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne całego regionu. Stanowi także element zintegrowanego łańcucha produkcyjnego koncernu. W ciągu czterech ostatnich lat litewska spółka PKN ORLEN wypracowała ok. 2,3 mld złotych zysku netto. –

Grupa LOTOS osiągnęła stan gotowości do rozruchu kluczowego obiektu Projektu EFRA: Kompleksu Koksowania

  Grupa LOTOS S.A. osiągnęła stan gotowości do rozruchu (Ready For Start Up – RFSU), kluczowego obiektu Projektu EFRA: Kompleksu Koksowania (instalacja DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi). RFSU to formalne zakończenie budowy, które poprzedzone było długotrwałym procesem sprawdzania wszystkich 95 systemów: mechanicznych, elektrycznych, automatycznych, informatycznych i innych, potwierdzenia ich właściwego wykonania i funkcjonowania oraz wykrywania

Shell przenosi do Krakowa obsługę kolejnych globalnych zadań

  Kraków to jeden z trzech największych w Polsce ośrodków BPO/SSC. W blisko 200 centrach usług biznesowych pracuje ponad 64 tys. osób, a stolica Małopolski przyciąga kolejnych inwestorów m.in. podażą biur i młodych talentów. W Krakowie dynamicznie rozwija się też Shell, który już obecnie ma pozycję jednego z największych pracodawców i inwestorów w regionie. Tylko w ubiegłym roku koncern zatrudnił ponad 600 nowych

Projekt EFRA – kamień węgielny wmurowany

Grupa LOTOS S.A. symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego na terenie rafinerii w Gdańsku rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się na Projekt EFRA. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji Grupa LOTOS zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o

Najważniejszy etap rozbudowy magazynu ropy i paliw w inowrocławskim Solino został zakończony

Podziemny magazyn ropy i paliw w Górze, osiągnął docelową wielkość ponad 6 mln m³, co odpowiada pojemności 3 000 basenów olimpijskich oraz kubaturze prawie trzech amerykańskich Pentagonów. Obecnie Grupa ORLEN posiada w Polsce 57% pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 46% paliw płynnych. Spółka IKS Solino zakończyła zapoczątkowaną w 2011 roku rozbudowę magazynu ropy i paliw

Połączenie ORLEN OIL z Platinum OIL

W dniu 5 stycznia 2015 r. nastąpiła rejestracja w KRS połączenia ORLEN OIL (spółka przejmująca) z Platinum OIL (spółka przejmowana). Proces połączenia Spółek został przeprowadzony w oparciu o regulacje art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj.: przejęcie przez ORLEN OIL całego majątku Platinum OIL. Z uwagi na fakt, że Platinum OIL była

Próby wodne obu zbiorników LNG w Świnoujściu zakończone sukcesem

W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną drugiego zbiornika LNG, w którym magazynowany będzie skroplony gaz ziemny. Tak jak w przypadku pierwszego zbiornika, pomiary geodezyjne, zrealizowane pod obciążeniem 100 tysięcy ton potwierdziły odpowiednią jakość wykonanych prac konstrukcyjnych. Inwestycja w terminal LNG w Świnoujściu weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, zarówno pod kątem budowy, jak i

Góra
English