projentowanie

Europejska Agencja Kosmiczna zleca firmom Siemens i Sonaca opracowanie projektu aplikacji do wytwarzania addytywnego

Europejska Agencja Kosmiczna zleca firmom Siemens i Sonaca opracowanie projektu aplikacji do wytwarzania addytywnego

  Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) wybrała firmę Siemens Digital Industries Software do opracowania aplikacji służących do projektowania struktur lotniczych, w których metalowe elementy są wytwarzane technikami przyrostowymi. Aplikacje będą wykorzystywać kompleksowe oprogramowanie firmy Siemens do przemysłowej produkcji addytywnej, które łączy w sobie inżynierię generatywną, optymalizację topologii, analizę predykcyjną, symulację procesów, przygotowanie do

Góra
English