praktyki

SITECH kształci praktycznie studentów

SITECH kształci praktycznie studentów

  5-tygodniowa praktyka, a od października jeden dzień nauki w polkowickich zakładach SITECH – to efekt współpracy firmy z Politechniką Wrocławską i Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Spółka z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizuje z partnerami projekt Praktycznego Kształcenia Studentów, który jest szansą dla młodych ludzi na zapoznanie się z pracą w koncernie i dalszy rozwój zawodowy.

Góra
English