Polwax

Polwax: rośnie zainteresowanie zastosowaniem parafin w akumulatorach ciepła

Polwax: rośnie zainteresowanie zastosowaniem parafin w akumulatorach ciepła

  Magazynowanie energii, szczególnie energii „zielonej”, należy do najważniejszych współczesnych wyzwań. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM – phase change materials). Należą do nich m.in. parafiny. Warto zwrócić uwagę, że są one powszechnie dostępne i stosunkowo tanie. Co najważniejsze, oczyszczone parafiny pozostają obojętne dla środowiska naturalnego i nie są toksyczne dla człowieka. Wraz

Góra
English