podłogi

Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych

Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych

  Piotr Hajduk Wydawnictwo Naukowe PWN   W publikacji zaprezentowano: rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych, obowiązujące przepisy i stosowane normy, oddziaływania i obciążenia podłóg przemysłowych, wymiarowanie posadzek. Ujęto podstawowe informacje o wierzchnich warstwach podłogi przemysłowej wykonywanych z różnego typu gładzi i jastrychów, mas żywicznych, powłok, warstw ceramicznych itd., układanych po wykonaniu płyty nośnej. Publikację poszerzono także o ocenę stanu technicznego podłóg przemysłowych.

Góra
English