PGZ

Mobilizacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej w walce z epidemią

Mobilizacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej w walce z epidemią

  Kilkaset tysięcy masek, gogli, kombinezonów i artykułów pierwszej potrzeby przekazały do tej pory spółki z Grupy PGZ na walkę z epidemią koronawirusa. Wsparcie trafia wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – do szpitali zakaźnych, na oddziały ratunkowe, do żołnierzy, strażaków, policjantów. Przekazywane środki finansowe przeznaczane są na zakup respiratorów i niezbędnych do funkcjonowania szpitali zakaźnych rzeczy. Do tej pory wartość udzielonego wsparcia to prawie milion złotych. W

PIT-RADWAR podpisał umowę na dostawę interrogatorów krótkiego zasięgu IKZ-P

  12 marca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-RADWAR S.A. na dostawę do 124 kpl. IKZ-P, w tym 64 kpl. jako zamówienie podstawowe oraz 60 kpl. jako zamówienie realizowane w ramach prawa opcji. Interrogator IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA jest prze­zna­czony do współ­pracy ze sta­cjami radio­lo­ka­cyj­nymi krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu lub do pracy auto­no­micz­nej jako ostatni ele­ment pro­wa­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji przed uży­ciem uzbro­je­nia. Pracuje

Polska Grupa Zbrojeniowa i Raytheon wzmacniają współpracę

  Spółki z Grupy PGZ: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów podpisały umowy z firmą Raytheon (NYSE:RTN). Współpraca przewiduje dostawę usług i materiałów niezbędnych do budowy polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”, opartego na systemie Patriot™. Umowa z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej dotyczy zaprojektowania wyposażenia i integracji specjalistycznych kontenerów do obsługi systemu „Wisła”. Zakłady Mechaniczne Tarnów

PGZ i Bell Textron Inc. podpisały list intencyjny o współpracy przy programie „Kruk”

  W łódzkich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 S.A. nastąpiło przekazanie listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a amerykańskim koncernem Bell Textron Inc. Strony zamierzają wspólnie rozwijać współpracę przy wsparciu realizowanego przez MON programu „Kruk”. Umowa potwierdza zamiar współpracy pomiędzy firmami w przypadku zawarcia przez Bell Textron Inc. kontraktu na dostawę nowych śmigłowców uderzeniowych dla Sił Zbrojnych

Lockheed Martin i PGZ podpisały porozumienie o współpracy ustanawiające długoletnie relacje strategiczne między firmami

  Firma Lockheed Martin, światowy lider w dziedzinie technologii, obrony i bezpieczeństwa, podpisała porozumienie o współpracy (MoU) z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ), liderem polskiego przemysłu obronnego i głównym partnerem w programach modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP. Lockheed Martin i PGZ powołają wspólne grupy robocze, które podejmą prace nad rozwojem centrów obsługi i napraw samolotów F-16 Fighting Falcon i transportowców C-130 w oparciu o potencjał Grupy PGZ. Dodatkowo,

WZL-1 będą serwisować śmigłowce AW 101 Merlin

  Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. i Politechnika Gdańska podpisały umowy w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych oraz umowy licencyjne związane z realizacją zawartej w kwietniu 2019 roku umowy offsetowej. Siły Zbrojne RP pozyskają cztery śmigłowce AW 101 Merlin do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) wyposażone w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych (CSAR). Celem towarzyszącego umowie na dostawy śmigłowców programu offsetowego jest ustanowienie

Góra
English