PGNiG

PGNiG: w tym roku ponad 100 tys. ton ropy naftowej ze złoża Skogul w Norwegii

PGNiG: w tym roku ponad 100 tys. ton ropy naftowej ze złoża Skogul w Norwegii

  Produkcja ropy naftowej w obrębie koncesji PL460 na Morzu Północnym trwa od marca tego roku. Zasoby węglowodorów w złożu Skogul przypadające na PGNiG Upstream Norway wynoszą ok. 3,3 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), z czego ok. 3 mln baryłek stanowi ropa naftowa. – Spodziewamy się, że jeszcze w 2020 roku wydobędziemy ze złoża

Startuje nowy program wodorowy PGNiG

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce i sektorze motoryzacyjnym. Zbada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Spółka chce zarabiać na sprzedaży wodoru i usługach z nim związanych. Właśnie podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę stacji badawczej tankowania pojazdów napędzanych wodorem. Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości

Grupa Kapitałowa PGNiG przekaże 4 miliony złotych na działania związane z epidemią koronawirusa

Grupa Kapitałowa PGNiG przekaże 4 miliony złotych na działania związane z epidemią koronawirusa. Z tej kwoty milion złotych trafi do placówek medycznych w miejscowościach, w których działają spółki należące do Grupy. Jako pierwszy wsparcie otrzyma Instytut Matki i Dziecka, sąsiadujący z siedzibą główną PGNiG SA na warszawskiej Woli. Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG zadeklarowały pomoc

Góra
English