PGE GiEK

Elektrownia PGE GiEK w Opolu spełni wymogi konkluzji BAT w zakresie emisji pyłów

Elektrownia PGE GiEK w Opolu spełni wymogi konkluzji BAT w zakresie emisji pyłów

  Prace modernizacyjne realizowane są w ramach zawartego w 2018 r. kontraktu „Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie pożyczek. Zgodnie z planem modernizacja obejmuje wymianę elektrofiltrów, instalacji odprowadzania

Gazowy blok energetyczny wiodącym wariantem dla nowych mocy w elektrowni PGE GiEK w Rybniku

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, będzie kontynuowała przygotowania projektu nowego źródła niskoemisyjnego w Elektrowni Rybnik w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW. Podstawowym paliwem dla nowej jednostki w Elektrowni Rybnik będzie gaz ziemny wysokometanowy w ilości ok. 1 mld m3 rocznie z potencjalną możliwością współspalania wodoru. Projekt będzie przygotowywany w

Dwa bloki w Elektrowni Dolna Odra przestały produkować energię

  W Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, 31 grudnia 2020 r. zostały wycofane z eksploatacji bloki energetyczne nr 1 i 2 o łącznej mocy 454 MW. Moc z wycofanych jednostek będzie uzupełniona w systemie elektroenergetycznym przez uruchamiany od grudnia 2020 r. nowy blok o mocy 496 MW

Z Elektrowni Turów popłynie czystsza energia

  W Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, od 2014 r. realizowany jest program modernizacyjny bloków 1-3. Pozwoli on dostosować aktywa wytwórcze do unijnych norm emisyjnych, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku. Projekt polega na gruntownej modernizacji bloków energetycznych, co wpłynie na zmniejszenie emisji tlenków azotu o

Elektrownia Bełchatów świętuje 45-lecie

  W tym roku Elektrownia Bełchatów należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE obchodzi jubileusz 45-lecia. Przez ten czas była i nadal jest nie tylko najważniejszym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej pokrywając w niektórych latach aż 22 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, ale także gwarantem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Paliwo do

Elektrownia Rybnik częścią PGE GiEK

  2 stycznia 2020 r. elektrownia w Rybniku stała się częścią PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy Kapitałowej PGE,  tworząc Oddział Elektrownia Rybnik. Proces przenoszenia Elektrowni Rybnik ze spółki PGE Energia Ciepła do struktur PGE GiEK rozpoczął się blisko rok temu. Celem prac zespołu projektowego było nie tylko przeniesienie aktywów do linii biznesowej

Góra
English