petrochemia

Naftoremont-Naftobudowa zawarł umowę z PERN na rozbudowę TNG

Naftoremont-Naftobudowa zawarł umowę z PERN na rozbudowę TNG

  Pięć nowych zbiorników na ropę w Terminalu Naftowym w Gdańsku – o tyle powiększy się infrastruktura magazynowa PERN w II połowie 2020 roku. Oznacza to blisko 400 tys. m³ nowych pojemności. Spółka PERN zawarła umowę z wykonawcą projektu – konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa – jako liderem i firmą Agat – partnerem Konsorcjum. W postępowaniu

Ruszył terminal naftowy w Gdańsku

  – Uruchomienie terminala naftowego w Gdańsku to bez wątpienia istotny element, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Zapewni on ciągłość dostaw ropy naftowej dla naszej gospodarki – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski. Pierwszy przeładunek ok. 100 tys. ton ropy naftowej z tankowca, który przypłynął z Primorska do zbiornika terminala rozpoczął się 7

WOW zwiększy efektywność przerobu ropy w LOTOSIE

Siedemdziesiąt tysięcy ton LPG, 9 tys. ton wodoru i 85 tys. ton węglowodorów ciekłych zapewnić ma rocznie Grupie LOTOS Węzeł Odzysku Wodoru (WOW). Te cenne produkty powstaną z, pochodzących z procesów technologicznych na instalacjach, gazów resztkowych spalanych obecnie w sieci gazu opałowego. W LOTOSIE trwa montaż 300-tonowego zbiornika na LPG, który jest pierwszym urządzeniem stanowiącym

Solino uruchamia kolejne inwestycje

Kontynuując realizację zadań inwestycyjnych w ramach strategii kawernowej, Solino rozbudowuje monitoring hydrogeologiczny. Inwestycja jest niezbędna do udostępnienia nowej części złoża Mogilno I oraz podniesie poziom bezpieczeństwa eksploatacji soli kamiennej. W marcu br. Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” podpisały umowę na wykonanie kolejnego zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu monitoringu hydrogeologicznego na terenie Kopalni Soli Mogilno. Zadanie

SOLINO uruchamia kolejny projekt programu inwestycyjnego

Solino buduje potencjał frontu solankowego niezbędnego do płynnego funkcjonowania podziemnych magazynów węglowodorów w zakresie sprawności wymaganej w 2018 r. Inwestycje realizowane są w ramach realizacji strategii kawernowej Grupy ORLEN. Kolejne zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie infrastruktury technologicznej dla eksploatacji nowych komór w pokładach solnych kopalni – Mogilno I. Spółka posiada już pozwolenie na budowę infrastruktury dla

Renomowane instytuty badawcze potwierdziły pełną sprawność magazynów ropy i paliw w Solino

W otworowej Kopalni Soli w Górze koło Inowrocławia w 2002 roku powstał Podziemny Magazyn Ropy i Paliw, w którym wykorzystując najnowocześniejszą technologię i idealne warunki geologiczne, dzięki doskonałym właściwościom wysadów solnych, jakimi są: plastyczność, wytrzymałość, a szczególnie neutralność chemiczna z produktami ropopochodnymi, magazynowane jest paliwo i ropa naftowa w sposób uznany na świecie za najbezpieczniejszy

Pożar instalacji Olefin w Płocku

Podczas prac związanych z uruchomieniem instalacji Olefin na terenie należącej do PKN Orlen rafinerii w Płocku doszło do niewielkiego zapłonu węglowodorów lotnych na będącej w postoju i wyłączonej z ruchu technologicznego części instalacji – poinformował koncern. W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało sześciu pracowników firmy zewnętrznej wykonujących prace remontowe. Ze wstępnych ustaleń służb medycznych, które

Góra
English