oznakowanie

Większe bezpieczeństwo żywności i osób

Większe bezpieczeństwo żywności i osób

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności obowiązujące w branży spożywczej nałożyły pewne ograniczenia w stosowaniu oznakowań zgodnych z zasadami lean management oraz dotyczących bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Zmniejszenie liczby tych oznakowań spowodowało jednak wzrost liczby wypadków powyżej średniej. Oferowane przez firmę Brady oznakowania ToughWash stwarzają nowe możliwości zwiększenia bezpieczeństwa zarówno żywności, jak i pracowników. Zgodność z

Góra
English