ochrona środowiska

Mobilne Laboratorium Środowiskowe gotowe do badań – KGHM inwestuje i dba o ochronę środowiska

Mobilne Laboratorium Środowiskowe gotowe do badań – KGHM inwestuje i dba o ochronę środowiska

  Analizy próbek powietrza, gleb i wód powierzchniowych jakich jeszcze nie było – Centrum Badań Jakości z Grupy Kapitałowej KGHM oddaje do użytku Mobilne Laboratorium Środowiskowe, które do pomiarów będzie używać m.in. dronów. Inwestycja w wyspecjalizowany pojazd to jeden z elementów realizowanej w miedziowej spółce strategii, która kładzie szczególny nacisk na rozwiązania proekologiczne. Mobilne Laboratorium Środowiskowe

Elon Musk fundatorem nagrody XPRIZE o wartości 100 mln USD za technologię eliminacji dwutlenku węgla

  XPRIZE, światowy ekspert w opracowywaniu i uruchamianiu programów motywacyjnych mających na celu rozwiązywanie najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, ogłosił dziś konkurs XPRIZE Carbon Removal o budżecie 100 milionów dolarów, sponsorowany przez Elona Muska i jego Fundację. Ten czteroletni, międzynarodowy konkurs adresowany jest do pomysłodawców i zespołów z całego świata, które mają stworzyć i zademonstrować

Kolejna inwestycja prośrodowiskowa LOTOSU

  Grupa LOTOS przeprowadziła testy funkcjonalne nowo wybudowanej instalacji odzyskiwania oparów na terenie rafinerii w Gdańsku. Dzięki niej nalew cystern będzie całkowicie hermetyczny, co zminimalizuje oddziaływanie zakładu na środowisko naturalne. Odzyskane opary węglowodorów będą wykorzystywane do produkcji benzyny. Nowa instalacja odzysku oparów (VRU – ang. vapour recovery unit) lotnych związków organicznych z procesu napełniania cystern została

Nowe życie odpadów z kopalń

  Półtora miliona ton odpadów z kopalń TAURONA przetworzono w ostatnich trzech latach w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek. Zalegające kiedyś na hałdach uboczne produkty wydobycia węgla kamiennego znajdują obecnie zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym z korzyścią dla środowiska. Całkowicie bezodpadowa stała się już kopalnia Spółki w Brzeszczach. Kruszywa z kopalń TAURONA generują

Pierwsza instalacja w Polsce wytworzy wodór m.in. z nadwyżek energii pochodzącej z OZE. Pozwoli to zmniejszyć emisyjność konwencjonalnych elektrowni

  Pod koniec 2021 roku rozpocznie się faza badań eksploatacyjnych pierwszego polskiego układu power-to-X głęboko zintegrowanego z elektrociepłownią. Ta innowacyjna instalacja pozwoli na wytwarzanie wodoru z pary pochodzącej z elektrowni, elektrociepłowni oraz energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Projekt HYDROGIN ma przyczynić się do poprawy elastyczności klasycznych elektrowni i elektrociepłowni oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w polskim sektorze elektroenergetycznym. – Instytut Energetyki

Instalacja RTO – Tokai COBEX Polska skutecznie zmniejsza wpływ emisji na środowisko

  – Instalacja RTO jest najbardziej efektywnym energetycznie urządzeniem oczyszczania spalin z lotnych związków organicznych, jaki obecnie istnieje na rynku – mówi Piotr Repeta,  Kierownik Działu Inwestycji, firmy Tokai COBEX Polska, która spełniając wymogi ochrony środowiska, a także dbając o swój wpływ na społeczeństwo, takie instalacje posiada w obu polskich zakładach. Najnowsza z nich powstała

Dassault Systèmes przedstawia inicjatywę „Water for Life”, której celem jest zwrócenie uwagi przemysłu na kwestię bardziej świadomego wykorzystania wody oraz ochrony jej zasobów

  Firma Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) przedstawiła  inicjatywę „Water for Life”, będącą kolejnym etapem kampanii The Only Progress is Human, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych oraz inspirowanie do tworzenia innowacji z zastosowaniem środowisk wirtualnych. Inicjatywa „Water for Life” jest ukierunkowana na podjęcie wyzwania bardziej zrównoważonego zużycia wody

Dassault Systèmes dołącza do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) mającej na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych

  Firma Dassault Systèmes ogłosiła dołączenie do globalnej inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi), której celem jest pomaganie przedsiębiorstwom w wyznaczaniu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przekształcanie działalności biznesowej w zgodzie z zasadami niskoemisyjnej gospodarki przyszłości. W praktyce oznacza to, że Dassault Systèmes stworzy mapę drogową, której celem będzie redukcja emisji zgodnie z zaleceniami

W Nowym Sączu powstaje Instalacja Oczyszczania Gazów z procesu kalcynacji

– Tego typu inwestycje stanowią dla Tokai COBEX Polska sp. z o.o. wkład w ciągłą poprawę warunków środowiskowych, a przez to także wywiązanie się z przyjętego kierunku odpowiedzialności naszego przedsiębiorstwa wobec społeczności lokalnej – mówi Andrzej Hotloś, Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska. W Nowym Sączu, na terenie przedsiębiorstwa powstaje nowoczesna Instalacja Oczyszczania Gazów z procesu

Gigantyczna inwestycja w czyste powietrze na Dolnym Śląsku. KGHM buduje Instalację Oczyszczania Gazów w Hucie Miedzi Legnica

  Mimo wyjątkowego, podporządkowanemu procedurom epidemicznym roku, KGHM rozpoczyna zgodnie z planem kolejną ważną dla środowiska inwestycję w Hucie Miedzi Legnica. Na budowie innowacyjnej Instalacji Oczyszczania Gazów Poprocesowych powstały już fundamenty. Instalacja, która zmniejszy zanieczyszczenia nawet o 99 proc., będzie gotowa w przyszłym roku. – Pandemia nie zmienia naszej strategii. Uruchomiliśmy kolejną znaczącą inwestycję, wartą

Góra
English