MSP

85 mln zł na profesjonalne wzornictwo i ochronę własności przemysłowej

85 mln zł na profesjonalne wzornictwo i ochronę własności przemysłowej

4 marca ruszy nabór wniosków w ramach programu Design dla przedsiębiorców, który wzbudził duże zainteresowanie w trakcie zeszłorocznej, pierwszej edycji. Tym razem przeprowadzone będą równolegle dwa konkursy – jeden ogólny i jeden dedykowany projektom na rzecz dostępności. Ich budżety to odpowiednio 50 i 30 mln zł. Tego samego dnia PARP rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie

Polskie MŚP dążą do rozwoju technologicznego, ale ogranicza je m.in. niedobór kwalifikowanych kadr

  Firmy przeznaczają średnio 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii. Pomimo poważnych barier ograniczających innowacyjność, polskie przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora MŚP inwestowały i nadal planują inwestować w rozwój technologiczny. Większość z nich podnosiła również kompetencje pracowników poprzez szkolenia, a jeszcze większy odsetek planuje podjąć takie działania w przyszłości. Od państwa rodzimi przedsiębiorcy oczekują w pierwszej

Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach MŚP

  Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce w tym kwartale. Wskaźnik nastrojów KERNA wzrósł w kwietniu o blisko 14 pkt. proc. kw./kw. Optymizm przedsiębiorców przełożył się na dużo większą niż dotychczas skłonność do inwestowania. Planowane wydatki mierzone wskaźnikiem ZAIR są na najwyższym poziomie od sześciu lat. Inwestycje planują

Góra
English