mieszadła

Nowe mieszadła LeviMag umożliwiają mieszanie do ostatniej kropli we wszystkich branżach higienicznych

Nowe mieszadła LeviMag umożliwiają mieszanie do ostatniej kropli we wszystkich branżach higienicznych

  Higieniczne mieszanie o niskim naprężeniu ścinającym Mieszadła Alfa Laval LeviMag zapewniają mieszanie o niskim naprężeniu ścinającym, delikatną obróbkę produktów, a także można je łatwo wymyć. Mogą pracować w szerokim zakresie prędkości i posiadają specjalnie zaprojektowany, czteroskrzydłowy wirnik, który zapewnia dużą sprawność pompowania. Funkcje te pozwalają zabezpieczyć integralność produktu oraz zapewnić najbardziej efektywne mieszanie, gdyż

Góra
English